image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Neděle 23.6. 2019                    Slavnost Těla a Krve Páně
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
12. týden v mezidobí:
Pondělí: Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek: Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve    
Pátek: Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela vynesla 60.482,- Kč a dar 10.000,- Kč od + pí. Anny Branné. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Velmi prosíme hospodyňky, zda by mohly upéct buchty a koláče na farní den a donést v neděli odpoledne, tam budou k dispozici pro všechny hosty za dobrovolný příspěvek, který bude věnován na opravy kostela.
·       Při příležitosti farního dne vás po odpolední pobožnosti, tedy asi v 15:00 hod. seznámíme s tím jak se vyvíjí příprava oprav kostela a jaké výzvy nás čekají v oblasti péče o farní majetek.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv., mimo úterý, kdy se modlíme novénu ke sv. Melicharu Grodeckému, jako duchovní přípravu na oslavu výročí 400 let od mučednické smrti Košických mučedníků. Budeme se modlit vždy v úterý po ranní i večerní mši svaté
·       V pondělí 1. července se uskuteční diecézní setkání dětí na Prašivé, kde je připraven pro děti bohatý program. Doprava individuálně nebo vlakem v 8.41 hod.  z nádraží. V případě velmi nepříznivého počasí bude mše svatá v bazilice ve Frýdku. Info na nástěnce nebo na internetu.
·       Město Český Těšín organizuje ve spolupráci se všemi křesťanskými církvemi v Českém Těšíně svátek Cyrila a Metoděje, ke kterému připravilo v parku Adama Sikory bohatý kulturní a zábavní program i s občerstvením, jak pro děti tak pro dospělé. Naše farnost připravuje ve spolupráci s Centrem pro rodinu naší diecéze interaktivní výstavu PO STOPÁCH CYRILA A METODĚJE, která začne už ve 14:00 hod. Doporučujeme využít této příležitosti. Více informací najdete na nástěnkách, na stránkách města i farnosti a na letáčku, který je na stolíku. Povzbuzujeme k hojné účasti na této akci. Zároveň prosíme, zda by se nenašli ještě muži dobrovolníci na instalaci výstavy od 11:00 hod., a na uschováni ve večerních hodinách, případně také maminky na pomoc během výstavy. Přihlaste se prosím v sakristii nebo u Jany Adámkové.
·       Po čtyřletém působení ve farnosti se s námi příští neděli rozloučí otec Radoslav. Kéž mu Pán svou milostí odplatí vše dobré, co v naší farnosti vykonal a naplňuje ho Duchem Svatým na novém působišti. Upřímné Pán Bůh zaplať za spolupráci.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 30.6. 2019         Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami
Odpoledne ve 14:30 bude pobožnost se svátostným požehnáním a pak farní den, na který jste všichni jste srdečně zváni.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky