image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Neděle 16.6. 2019                               Slavnost Nejsvětější trojice
                                                             Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

9:00 mše s dětmi         11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty - pouť 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
  11. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa    
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Paulína Nolánského, biskupa 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Sbírka na Charitu vynesla 46.174,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Dnes v neděli v 18:00 hod. bude v rámci programu Svátku Tří Bratří vystupovat na náměstí v českém Těšíně křesťanská gospelová skupina Lamačské chvály ze Slovenska. Jste srdečně zváni.
·       Další setkání mladších biřmovanců bude v sobotu 8.6. v 19:00 hod. v sálce pod farou.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv., mimo úterý, kdy se začneme modlit novénu ke sv. Melicharu Grodeckému. Budeme se modlit vždy v úterý po mši svaté ranní i večerní po 9 týdnů za sebou, jako duchovní přípravu na oslavu výročí 400 let od úmrtí. Srdečně vás zveme, abyste se připojili k modlitbě.
·       Srdečně zveme na XXIX. pěší pouť do Częstochové, která se bude konat od 20.7.2019 do 25.7.2019. Přihlašujte se přednostně na webových stránkách (http://ppzaolzie.eu/), popřípadě osobně v každou červnovou neděli v 11.30 v sálce pod farou, kdy se rovněž přijímají přihlášky na autobusovou, cyklistickou pouť a rovněž k duchovní účasti. Bližší informace visí na nástěnce u kostela.
·       Srdečně zveme všechny děti, které byly u 1. sv. přijímání a také ostatní děti k účasti na nedělním průvodu Božího Těla. Děvčata přijďte pokud možno v bílých nebo svátečních šatech a s košíčkem květin.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 23.6. 2019                                             Slavnost Těla a Krve Páně
 
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky