image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Neděle 9.6. 2019                Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
                                             Svatodušní sbírka na Diecézní charitu

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
10. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka Panny Marie, Matky církve 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. Barnabáše, apoštola 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků    
Čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze    
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Víta, mučedníka 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Oznamujeme, že příští číslo časopisu CORu vyjde až v září 2019.
·       Tradiční farní vaječina se bude konat v pátek 14. 6. 2019 po večerní mši sv. na farní zahradě. Potřebné suroviny (zvláště vajíčka podle počtu osob, ostatní potraviny podle možností) a dobrou náladu vezměte s sebou.
·       Animátoři karvinského děkanátu srdečně zvou v sobotu 15. 6. 2019 na děkanátní výlet pro děti ve věku 6 – 13 let. Informace na nástěnce, přihlášky vzadu v kostele na stolku. Odevzdejte do pondělí 10.6.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Během této adorace bude také modlitba rozjímání 14-ti zastavení tzv. Cesty Světla – událostí po vzkříšení.

·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 16.6. 2019                                   Slavnost Nejsvětější trojice
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
9:00 mše se dětmi         11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky