image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Neděle 2.6. 2019                                            7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
  7. týden velikonoční: Před každou mší sv. je Novéna k Duchu Svatému
Pondělí: Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka    
Čtvrtek: Sv. Norberta, biskupa 9:00 DD Pohoda
Pátek: 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Mimořádná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu z minulé neděle činila 81.007,-Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať za štědrou podporu.
·       Zítra v pondělí 3.6. v 17:00 hod. bude setkání pastoračních pracovníků farnosti.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve při příležitosti 20. výročí svého trvání všechny farníky na slavnostní mši svatou koncelebrovanou našimi kněžími i hosty ve čtvrtek 6.6. ve 14:00 hod. ve farním kostele.
·       Společenství Zacheus zve na Bdění – mši sv. s modlitbami za uzdravení v pátek v 19:00 hod. u sester Alžbětinek.
·       V sobotu 8.6. se v našem kostele bude konat Diecézní pouť katechetů bielsko-żywiecké diecéze v 10:00 hod. bude mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. Adam Rucki. Jste všichni srdečně zváni.
·       Srdečně zveme všechny věřící a zvláště mládež a biřmovance (místo setkání) na Slavnostní VIGILII SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO v sobotu 8.6. 2019 od 19:00 hod. ve farním kostele.
·       Tradiční farní vaječina se bude konat v pátek v pátek 14. 6. 2019 po večerní mši sv. na farní zahradě.
·       Animátoři karvinského děkanátu srdečně zvou v sobotu 15. 6. 2019 na děkanátní výlet pro děti ve věku 6 – 13 let. Informace na nástěnce, přihlášky vzadu v kostele na stolku. Odevzdejte do 10. 6.
·       V sobotu 15. června 2019 je organizována pouť Fatimského apoštolátu na TURZOVKU. Jsou ještě volná místa, co nejdříve se přihlaste u p. Machandrové. Bližší informace viz plakátek.
·       V neděli 9.6. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Během této adorace bude také modlitba rozjímání 14-ti zastavení tzv. Cesty Světla – událostí po vzkříšení.

·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 9.6. 2019                         Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Svatodušní sbírka na Diecézní charitu
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Neděle po 1. pátku - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky