image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 6. neděle velikonoční

Neděle 26.5. 2019                  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Mimořádná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 8:45 česky   10:30 a 17:30 polsky

1. sv. přijímání 8:45 - česky a 10:30 - polsky
Odpoledne: 16:30 společná májová pobožnost s prvokomunikanty
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
6. týden velikonoční:
Pondělí: Sv. Augustina z Canterbury, biskupa 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Večer vigilie z následující slavnosti    
Čtvrtek: Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ, doporučený svátek    
Pátek: Svátek Navštívení Panny Marie 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Justina, mučedníka 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       V sobotu 1.6. 2019 bude děkanátní pouť za duchovní povolání a obnovu rodin ve Frýdku, za účasti otce biskupa Martina. V 16:00 začíná modlitba růžence v 17:00 adorace, v 18:00 mše sv. Odjezd vlaku tam je např. 15:41 a zpět 19:34 nebo 20:34 hod.
·       Další setkání mladších biřmovanců bude v sobotu 1.6. v 19:00 hod. v sálce pod farou.
·       V pondělí 3.6. v 17:00 hod. bude setkání pastoračních pracovníků farnosti.
·       Společenství chval a Čtvrteční společenství Vás srdečně zvou ve středu 29.5. v 19:00 hod. – na   set Setkání s misionářem Benjaminem Wojnarem, který rok sloužili jako misionáři v Iráku, Kurdistánu a Erbilu.
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden polsky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·       Od pondělí 27.5. zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách intence do farního kostela NSPJ na II. pololetí 2019.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 1.6. 2019. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je ráno od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 2.6. 2019                                            7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
 
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota - pouť 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky