image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Neděle 12.5. 2019                       4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela

 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

9:00 mše s dětmi           11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
4. týden velikonoční:
Pondělí: Panny Mari Fatimské 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Svátek sv. Matěje, apoštola 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:      
Čtvrtek: Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech    
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Jana I., papeže a mučedníka 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi činila 41.959,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY 2019, které organizuje Biskupství ostravsko-opavské, i náš chrám bude o víkendech otevřen k návštěvě a to o sobotách 9:30 – 16:30 a o nedělích 12:30 – 16:30.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 18.5. v českém jazyce ve 14:00 a 16:00 hod.
·       Další setkání mladších biřmovanců bude v sobotu 18.5. v 19:00 hod. v sálce pod farou.
·       Jste srdečně zváni dnes na večerní mši svatou v 17:30, kterou doprovodí svým zpěvem Pěvecké sdružení Martinů Třinec pod vedením dirigenta Michala Zátopka, a po mši sv. na koncert.
·       Charita Český Těšín srdečně zve zítra v pondělí v 15:00 hod. na setkání osob, které pečují o svého blízkého v domácím prostředí. Bližší informace na nástěnce.
·       Charita Český Těšín také zve děti na divadelní představení při příležitosti mezinárodního dne dětí. Informace rovněž na nástěnce.
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden polsky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov. Ve Zpupné Lhotě z důvodů oprav kaple, tento týden májová pobožnost není.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 19.5. 2019                                          5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
9:00 mše se seniory
 
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota - pouť 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky