image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Neděle 5.5. 2019                           3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
  3. týden velikonoční:
Pondělí: Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Panny Marie, prostřednice všech milostí    
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Sbírka na úmysl postní Almužny pro Charitu činila 5700,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Další setkání mladších biřmovanců bude v sobotu 12.5. v 19:00 hod. v sálce pod farou.
·       Společenství chval srdečně zve na Bdění – mši svatou s modlitbami za uzdravení v sobotu 11.5. v 19:00 hod., hostem bude P. Mateusz Janyga SJ.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 11.5. v polském jazyce ve 13:30 hod. a 14:45 hod., v českém jazyce ve 14:00 a 16:00 hod.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Během této adorace bude také modlitba rozjímání 14-ti zastavení tzv. Cesty Světla – událostí po vzkříšení.

·       Jste srdečně zváni navečerní mši svatou v neděli 12.5. 2019 v 17:30, kterou doprovodí svým zpěvem Pěvecké sdružení Martinů Třinec pod vedením dirigenta Michala Zátopka, a po mši sv. na koncert.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle, mimo středu – státní svátek.
 
Neděle 12.5. 2019                                                4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                      Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:                             Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
11:45 křty česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky