image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle velikonoční

Neděle 28.4. 2019                     2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                  BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
2. týden velikonoční:
Pondělí:   Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Zikmunda, mučedníka 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Sv. Josefa, dělníka    
Čtvrtek: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
Pátek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.

·       Sbírka na kněžský seminář z minulé neděle činila 70.445,- Kč, na opravu chrámů ve Svaté zemi 7485,-Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zplať.
·       Další setkání mladších biřmovanců bude v sobotu 4.5. v 19:00 hod. v sálce pod farou.
·       Jste srdečně zváni na mši sv. a celonoční adoraci Nejsvětější svátosti do klášterního kostela sester alžbětinek v Jablunkově v pondělí 29.4. 2019, obětovanou na úmysl rodin. Informace na nástěnce.
·       Společenství chval srdečně zve na adoraci se zpěvy Taizé na první pátek po večerní mši svaté a také na Bdění – mši svatou s modlitbami za uzdravení v sobotu 11.5. v 19:00 hod. hostem bude P. Mateusz Janyga SJ.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 2. května v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 4.5. 2019. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Pozor změna od května - formační setkání členů je ráno od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 5.5. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Během této adorace bude také modlitba rozjímání 14-ti zastavení tzv. Cesty Světla – událostí po vzkříšení.

·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše připravuje jednodenní pouť na Jasnou Horu, která proběhne 15. června 2019. Zájemci hlaste se u paní Krystyny Roszak nebo u otce Grzegorze Borského. Možno i telefonicky na tel. 734 534 081. Informace jsou na nástěnce u východu z kostela.
·       V sobotu 15. června 2019 zveme poutníky na pouť Fatimského apoštolátu na TURZOVKU. Z Českého Těšína pojede autobus, ale tentokrát je třeba absolvovat tradiční pěší cestu na horu Živčákovu z kraje Turzovky od mostku a zpět dolů, a to vzhledem k tomu, že z Korně mají autobusy zákaz vjezdu. Bližší informace a přihlášky u p.Machandrové(viz plakátek).
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 5.5. 2019                                   3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky