image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Neděle 21.4. 2019            Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
                                          hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ
 Velikonoční sbírka na kněžský seminář

Pořad bohoslužeb
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Velikonoční oktáv:
Pondělí:    7:30 polsky 9:00 česky není mše sv. DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Dnes ve 12.00 hod. je na TVP1, ČT 2 a TV NOE je přímý přenos velikonočního požehnání papeže Františka, při jehož sledování je možné za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky.
·       V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská...“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006., Chwalmy Pana 006 B
·       Při Velikonočním jarmarku jste přispěli na organizaci Mary‘s meals, která zajišťuje jídlo pro děti do škol v nejchudších oblastech světa takto: Zpupná Lhota- 7.690 Kč, Koňakov – 6.866 Kč, Svibice – 6.686 Kč, Č. Těšín - 61 423Kč. Dohromady 82 665,- Kč. Díky vaší štědrostí bude mít téměř 200 dětí zajištěno každý den jídlo.
·       Pokud ještě máte postní pokladničky, můžete je přinést do sakristie. Dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Příprava dospělých ke svátosti biřmování je ve čtvrtek v 18:00 hod. v sálce pod farou.
·       Setkání dětí před 1. sv. přijímáním v českém jazyce bude tentokrát v pátek 26.4. česky v 16:00 hod.
·       Další setkání mladších biřmovanců bude v sobotu 27.4. v 19:00 hod. v sálce pod farou.
·       Jste srdečně zváni na zájezd do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 4. 5. 2019. Bližší informace na nástěnce.
·       Zveme na zajímavé duchovní obnovy v našem exercičním domě – o Duchu Svatém, s Biblí, pro lékaře nebo pro ženy s biblickými a židovskými tanci. Plakátky jsou na nástěnce.
·       Chceme také upozornit na zajímavý film "Miłość i Miłosierdzie" o sestře Faustyně v kině v Cieszynie v příštím týdnu. Informace na nástěnce.
·       Ze srdce děkuji všem, kteří se podíleli na důstojném prožití Velikonoc - za úklid kostela i jeho okolí, výzdobu, přípravu Božího hrobu, praní prádla, děkuji také sborům a jejich vedoucím, varhaníkům, kostelníkům, akolytům, lektorům, ministrantům, pracovníkům fary i dárcům květin a peněžitých darů na  ně, také na všech filiálkách i našim nemocným a všem neznámým dobrodincům.
·       Drazí farníci, přejeme vám a vyprošujeme, ať vás setkání se Vzkříšeným Kristem naplní radostí a pokojem, a stane se pro vás jedinou jistotou vašeho života.
·       Služby ve farní kanceláři jsou od středy.
 
Neděle 28.4. 2019                                                 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                                                              BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
 
Pořad bohoslužeb:                             Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky