image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Květná neděle

Neděle 14.4. 2019                            květná neděle
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Při mších sv. průvod s ratolestmi
11:45 křty polsky    Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty ….8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky

Svatý. týden:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: 16:45 Kř. cesta -   polsky 16:30 Svibice kř. cesta
Čtvrtek: 17:30 Mše sv. na památku večeře Páně 19:00-20:00 Adorace ČSNSPJ
Pátek:     7:00 kř. cesta ČSNSPJ, 17:30 Velkopáteční obřady Den přísného postu – zdrženlivosti od masa (od 14 let) a újmy (od 18 do 60 let)   DD Hrabinská-mše sv. není
Sobota:   8:00 Adorace mladých         9:00 Žehnání pokrmů       20:00 Velikonoční Vigílie   DD Svibice- mše sv. není  
 
·       Příležitost ke sv. smíření:                                                        dnes v neděli       16:30 – 18:30;
pondělí – středa              15 min přede mších svatou             ve čtvrtek            19:00 – 20:00
v pátek                             7:00 – 11:00                                      v sobotu                     7:00 – 10:00.
Na Zelený čtvrtek dopoledne se nezpovídá, kněží slaví svůj svátek spolu s biskupem v katedrále v 9:00 hod, kde jste srdečně zváni, rodiče prosím pošlete minstranty!
·       Dnes je tradiční Velikonoční jarmark Výtěžek bude věnován organizaci Mary‘s meals, která zajišťuje jídlo pro děti do škol v nejchudších oblastech světa. 
·       Vyšel občasník COR s rozpisem bohoslužeb i příležitostí ke svátosti smíření ve Svatém týdnu. Náklady na tisk činí 35 Kč. Sledujte také nástěnky a webové stránky.
·       Dary do pokladničky u Božího hrobu jsou určeny na opravy chrámů ve svaté zemi.
·       Postní pokladničky mohou děti přinést v obětním průvodu na Zelený čtvrtek. Všem srdečné Pán Bůh zaplať za tuto postní podporu.
·       Jste srdečně zváni na zájezd do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 4. 5. 2019. Bližší informace na nástěnce.
·       Zveme na zajímavé duchovní obnovy v našem exercičním domě. Plakátky jsou na nástěnce.
·       Rád bych připomněl rozhodnutí ČBK ze dne 4.7.2000 o církevních přikázáních:
Patero církevních přikázání
1.   O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat
     pracovní klid.

2.   Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň jednou za rok.
3.   Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
4.   Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5.   Přispívat církvi na její potřeby.
·       Služby ve farní kanceláři: ve Svatém týdnu nebudou.
 
Neděle 21.4. 2019                                   Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Velikonoční sbírka na kněžský seminář             hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky