DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 5. neděle postní

Neděle 7.4. 2019                                        5. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce           Odpoledne: 16:30 Křížová cesta– česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace.
Od 15:00 program fatimského apoštolátu

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. polsky
5. týden postní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: 16:45 kř. cesta, polsky – ministranti 16:30 Svibice kř.cesta mše sv.č
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta mládež 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Příprava dospělých ke svátosti biřmování je ve čtvrtek v 18:00 hod. v sálce pod farou.
·       Další setkání biřmovanců bude v sobotu 13.4. v 18:30 hod. na faře.
·       Jste srdečně zváni na zájezd do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 4. 5. 2019. Bližší informace na nástěnce.
·       Na Květnou neděli 14. dubna, se uskuteční tradiční Velikonoční jarmark. Před kostelem bude k dispozici množství jedlých i rukodělných výrobků připravených našimi farníky, tyto si budete moci za příspěvek v dobrovolné výši zakoupit. I tento Velikonoční jarmark je stejně jako loňský Vánoční jarmark pojat charitativně a celý jeho výtěžek bude věnován organizaci Mary‘s meals, která zajišťuje jídlo pro děti do škol v nejchudších oblastech světa, můžete si tedy být jisti, že přispěním v rámci jarmarku pomáháte dobré věci. Jarmark po mši svaté proběhne také ve Svibici, Zpupné Lhotě a na Koňákově. Polud by chtěl někdo přispět svým výrobkem, koláčem apod., může je přinést v sobotu po večerní mši svaté do vestibulu exercičního domu.
·       V neděli 7. 4. 2019 proběhne v našem kostele REGIONÁLNÍ FATIMSKÉ ODPOLEDNE za účasti Mons. Pavla Dokládala a ing. Hanky Frančákové z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začne v 15.00 hodin adorací, následovat bude katecheze, v 16.30 hodin pak Křížová cesta s Pannou Marií. V 17.30 hod. bude mše svatou s hl. celebrantem Mons. Pavlem Dokládalem. Program najdete ve vývěsce nebo na internetových stránkách farnosti.
·       V neděli 7.4. je celodenní adorace na kterou jste srdečně zváni k účasti, můžete se připojit k těmto skupinám: od 12:00 - Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 pozor přesunuto z důvodu programu Fatimského apoštolátu - adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Od 15:00 adorace a program Fatimského apoštolátu
·       Upozorňujeme, že od neděle večer do středy dopoledne bude, z důvodu opravy vjezdu na nádvoří, uzavřen příjezd ke kostelu a nebude tedy umožněno parkování před kostelem.
·       Příležitost ke sv. smíření – v týdnu 15 min. před každou mši sv. a během ní
v sobotu 13.4.   -     6:30 – 9:30
v neděli 14.4.   -   16:30 – 18:30
Nenechávejte si to na poslední dny, kdy bude chybět čas, vůle a milost obrácení.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 14.4. 2019                                                                             květná neděle
 
Pořad bohoslužeb:                             Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Při mších sv. průvod s ratolestmi
11:45 křty polsky                                                                Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty ….8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky