DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle postní

Neděle 31.3. 2019                                       4. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                       
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty ….8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky

4. týden postní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:     16:45 kř. cesta, polsky – Biedronki 9:00 16:30 Gerontocentrum Svibice kř.cesta mše sv.pl
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: 1. pátek, 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním v polském jazyce bude v sobotu 6.4. ve 13:30 hod.
·       MAŠTIP pořádá v sobotu 6.4. 2019 postní dětské rekolekce. Zúčastnit se mohou i děti, které mají v tento den přípravu na 1. sv. přijímání. Přihlášky jsou k dispozici vzadu v kostele. Prosím odevzdejte je dnes, další informace jsou na nástěnce před kostelem.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 4. dubna v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 6.dubna 2019. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 16:00 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 7. 4. 2019 proběhne v našem kostele REGIONÁLNÍ FATIMSKÉ ODPOLEDNE za účasti Mons. Pavla Dokládala a ing. Hanky Frančákové z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začne v 15.00 hodin adorací, následovat bude katecheze, v 16.30 hodin pak Křížová cesta s Pannou Marií. V 17.30 hod. bude mše svatou s hl. celebrantem Mons. Pavlem Dokládalem. Program najdete ve vývěsce nebo na internetových stránkách farnosti.
·       V neděli 7.4. je celodenní adorace na kterou jste srdečně zváni k účasti, můžete se připojit k těmto skupinám: od 12:00 - Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 pozor přesunuto z důvodu programu Fatimského apoštolátu - adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Od 15:00 adorace a program Fatimského apoštolátu
·       Na Květnou neděli, tedy 14. dubna, se uskuteční tradiční Velikonoční jarmark. Před kostelem bude k dispozici množství jedlých i rukodělných výrobků připravených našimi farníky, tyto si budete moci za příspěvek v dobrovolné výši zakoupit. I tento Velikonoční jarmark je stejně jako loňský Vánoční jarmark pojat charitativně a celý jeho výtěžek bude věnován organizaci Mary‘s meals, která zajišťuje jídlo pro děti do škol v nejchudších oblastech světa, můžete si tedy být jisti, že přispěním v rámci jarmarku pomáháte dobré věci.
·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY, které každoročně organizuje Biskupství ostravsko-opavské, i náš chrám může být o víkendech od května do října otevřen k návštěvám. Kdo by měl zájem o takovouto financovanou brigádu, prosím přihlaste se v sakristii. Přivítáme rádi jak mládež, tak i důchodce, kteří by měli zájem takto strávit čas během soboty či neděle.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 7.4. 2019                                                                          5. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:30 Lamentce                                                      Odpoledne: 16:30 Křížová cesta– česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace.   Od 15:00 program fatimského apoštolátu
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. polsky