image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle postní

Neděle 24.3. 2019                               3. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                               
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce, 11:45 křty                            
Odpoledne: 16:30 Křížová cesta prvokomunikantů – česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. polsky

3. týden postní:
Pondělí:   Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, doporučený svátek 6:45 česky 17:30 polsky 15:30   DD Sokolovská-mše  
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa 16:45 kř. cesta, polsky – sekulární františkánský řád 16:30 Svibice kř.cesta mše sv. pl.
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta Modlitby matek 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.

·       Sbírka z minulé na splátku dluhu farnosti a na opravy vynesla 72.193,-Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       V pondělí 25.3. o slavnosti Zvěstování Páně jste zváni na mši sv. v 17:30 slouženou na úmysl za nenarozené děti a ochranu lidského života. Kdo by se chtěl zapojit k Duchovní adopci počatého dítěte, může se zapsat vzadu v kostele na stolíku na arch papíru buď v českém nebo polském jazyce. Toto duchovní doprovázení modlitbou trvá do Vánoc.
·       Příprava dospělých ke svátosti biřmování je ve čtvrtek v 18:00 hod. v sálce pod farou.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním v českém jazyce bude v sobotu 30.3. ve 14:00 a 16:00 hod. v kostele.
·       Další setkání biřmovanců bude v sobotu 30. 3. v 18:30 hod. na faře.
·       MAŠTIP pořádáv sobotu 6.4. 2019 postní dětské rekolekce. Zúčastnit se mohou i děktí, které mají v tento den přípravu na 1. sv. přijímání. Přihlášky jsou k dispozici vzadu v kostele. Prosím odevzdejte do 31.3. další informace jsou na nástěnce před kostelem.
·       Podle výzvy papeže Františka se také letos uskuteční iniciativa s názvem „24 hodin pro Pána“, která se už několik let koná z pátku na sobotu před 4. nedělí postní. Při té příležitosti bude možnost svátosti smíření v pátek od 16:00 hod. do 19:30 hod. a po mši svaté bude tichá adorace do 19:30 hod.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ dodejte prosím do zítřka.
·       V neděli 7. 4. 2019 proběhne v našem kostele REGIONÁLNÍ FATIMSKÉ ODPOLEDNE za účasti Mons. Pavla Dokládala a ing. Hanky Frančákové z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začne v 15.00 hodin adorací, pokračovat bude katechezí, v 16.30 hodin bude následovat Křížová cesta s Pannou Marií. V 17.30 hod. bude mše svatou s hl. celebrantem Mons. Pavlem Dokládalem. Program najdete ve vývěsce nebo na web.stránkách farnosti.
·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY, které každoročně organizuje Biskupství ostravsko-opavské, i náš chrám může být o víkendech od května do října otevřen k návštěvám. Kdo by měl zájem o takovouto financovanou brigádu, prosím přihlaste se v sakristii. Přivítáme rádi jak mládež tak i důchodce, kteří by měli zájem takto strávit čas během soboty či neděle.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 31.3. 2019                                                                             4. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                             Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
                                                                                              Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty ….8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky