image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 1. neděle postní

Neděle 10.3. 2019                                      1. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

11:30 Lamentce, 11:45 křty
Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
1. týden postní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa 16:45 kř. cesta, polsky - Biedronki 16:30 Svibice kř.cesta mše sv. č.
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda-mše sv.
Pátek: 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta Fatimský apoštolát 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.

·       Letos máme pro děti, i zájemce z řad dospělých, připravenou postní aktivitu s názvem: VY JSTE MOJI PŘÁTELÉ. Na vybraných postavách, které se s Ježíšem setkaly v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho, jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Každý pátek postní doby si připomeneme jednu z postav. Kladné hodnoty, které vybraná postava reprezentuje, nám pak pomohou v následujícím postním týdnu k plnění postního předsevzetí.
·       Kdo by měl zájem zapojit se do Postní almužny, nalezne postničky vzadu na stolku. Úmysly postní Almužny budou uskutečněny prostřednictvím Charity.
·       V úterý 12.3. 2019 začne kurz Příprava na manželství. Začátek je v 18.30 hod. v sálce pod farou. Kurz je určen nejen pro páry, které už se připravují ke svatbě, ale také pro ty, kteří spolu teprve „chodí“ a chtějí se lépe poznat. Srdečně zveme, přihlaste se na faře.
·       Příprava dospělých ke svátosti biřmování je ve čtvrtek v 18:00 hod. v sálce pod farou.
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním v polském jazyce bude v sobotu 16.3. ve 13:30 a 14:45 hod. na faře.
·       Další setkání biřmovanců bude v sobotu 16. 3. v 18:30 hod. na faře.
·       Chystá se velikonoční číslo farního časopisu „COR“. Příspěvky možno posílat do pondělí 25.3.2019 na známé emailové adresy (česky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - p. Neruda, polsky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - pí Roszaková)
·       Týden před Květnou nedělí proběhne tradiční setkání mládeže naší diecéze s otcem biskupem tzv. BisCUP, tentokráte ve Frýdku od pátku 5. 4. do neděle 7. 4. 2019. Info o tomto setkání je na internetu nebo ve vývěsce. Mládež povzbuzujeme k účasti, do Frýdku to nemáte daleko.
·       Chtěl bych upozornit na konferenci žen, tentokrát nejen pro ně, ale i pro muže, studenty a seniory na téma PROMĚNA, která se koná 30.3. 2019 v komunitním centru na Mojské. Hlavními řečníky budou manželé Janka a Pavol Strežovi. Bližší informace na nástěnce.
·       Adra hledá dobrovolníky, kteří by rádi navštěvovali seniory v jejich domácnostech, kdo by měl zájem, najdete bližší informace na farní nástěnce. Je to příležitost stát se povzbuzením pro osamělé lidi, a také přinést jim radostnou zvěst o Pánu Ježíši.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 17.3. 2019                                                                             2. NEDĚLE POSTNÍ
                                                                       sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:                             Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše se seniory                                                             Odpoledne: 16:30 Křížová cesta - polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty            8:20 kř. cesta 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov         9:45 kř. cesta 10:30 hod. česky