image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 8. neděle v mezidobí

Neděle 3.3. 2019                                     8. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

8. týden v mezidobí:
Pondělí: Sv. Kazimíra 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa   Popeleční středa –den přísného postu, tj. půst újmy i od masa, udílení popelce při každé mši svaté 16:00 16:00 Koňakov - pl Svibice - č
Čtvrtek:      
Pátek: 16-16:45 adorace,sv. smíření,16:45 kř. cesta p. Pawelek 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Sbírka z minulé neděle na Haléř svatého Petra činila 53.106,- Kč, na splátku dluhu farnosti a na opravy ze 17.2 vynesla 67.533,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       V úterý 12.3. 2019 začne kurz Příprava na manželství. Začátek je v 18.30 hod. v sálce pod farou. Kurz je určen nejen pro páry, které už se připravují ke svatbě, ale také pro ty, kteří spolu teprve „chodí“ a chtějí se lépe poznat. Srdečně zveme, přihlaste se na faře.
·       Srdečně zveme farníky na ignaciánskou duchovní obnovu „Uspořádat svůj život“ s P. Havlíčkem SJ. o následujícím víkendu. Informace na nástěnce nebo na internetu.
·       Společenství chval a čtvrteční společenství srdečně zvou na Bdění – mši svatou s modlitbami za uzdravení v sobotu 9.3. v 19:00 hod. ve farním kostele.
·       Děkuji všem společenstvím, za pohotové rozdělení křížových cest, seznam je k nahlédnutí v sakristii.
·       Týden před Květnou nedělí proběhne tradiční setkání mládeže naší diecéze s otcem biskupem tzv. BisCUP, tentokráte ve Frýdku od pátku 5. 4. do neděle 7. 4. 2019. Info o tomto setkání je na internetu nebo ve vývěsce. Mládež povzbuzujeme k účasti, do Frýdku to nemáte daleko.
·       Na nástěnce visí pozvánka na poutě, které budou v příštím období:
Např. v červenci na Jasnou Horu – XXIX. pěší pouť, dále cyklistická i autobusová, v září pěší pouť do Frýdku, ale také jiné poutě na které jste srdečně zváni. Zájemci prohlédněte si termíny.
·       Je první neděle - celodenní adorace na kterou jste srdečně zváni k účasti, můžete se připojit k těmto skupinám:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Začínající postní doba nám dává příležitost nejen k novému obrácení, ale také k prohloubení našeho křesťanského života. V tomto směru nám zkušenost církve nabízí účinné spojení modlitby, půstu a almužny. Uvědomujeme si nejen potřebu umět milosrdenství přijmout, ale také jej projevovat. V našem snažení nám může pomoci i Postní almužna. Do skládací papírové „Postničky“ denně ukládejme prostředky, které jsme svým postním úsilím uspořili. Postničky jsou k dispozici vzadu na stolku. Úmysly postní Almužny budou uskutečněny prostřednictvím Charity.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 10.3. 2019                                                                        1. NEDĚLE POSTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:30 Lamentce, 11:45 křty                                                           Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky