DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 7. neděle v mezidobí

Neděle 24.2. 2019                                      7. NEDĚLE v mezidobí
                                                       Sbírka na „Haléř svatého Petra“
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
7. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek: 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Ještě jsou volná místa na duchovní obnovy o následujících víkendech s otcem Adamem pro všechny, a ignaciánské s P. Havlíčkem SJ. Informace na nástěnce. Přihlaste se.
·       Společenství chval srdečně zve na adoraci se zpěvy Taizé na první pátek po večerní mši svaté a také na Bdění – mši svatou s modlitbami za uzdravení v sobotu 9.3. v 19:00 hod.
·       MAŠTIP zve děti od 4 let na dětský karneval dnes odpoledne od 14:00 hod. v sálce pod farou.
·       Příprava dospělých ke svátosti biřmování je ve čtvrtek v 18:00 hod. v sálce pod farou.
·       Na nástěnce visí pozvánka na poutě, které budou v příštím období:
Např. v červenci na Jasnou Horu – XXIX. pěší pouť, dále cyklistická i autobusová, v září pěší pouť do Frýdku, ale také jiné poutě na které jste srdečně zváni. Zájemci prohlédněte si termíny.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 28. února v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 2. března 2019. Rozjímavý růženec polsky tentokrát bude ráno až po mši svaté, česky pak odpoledne v 16:30. Formační setkání členů je od 16:00 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 3.3. je celodenní adorace na kterou jste srdečně zváni, můžete se připojit k těmto skupinám:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       P. František Kuběna SJ z farnosti Všemina zve své bývalé farníky na pouť do SVATÉ ZEMĚ v měsíci září. Bližší informace a přihláška ke stažení zde.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 3.3. 2019                                                              8. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky