image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle v mezidobí

Neděle 3.2. 2019                                      4. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                      
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, svatoblažejské požehnání při všech mších svatých
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
4. týden v mezidobí:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. Agáty, panny mučednice 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků    
Čtvrtek:      
Pátek: Sv. Jeronýma Emilianiho 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Agáty, panny mučednice 15:00 DD Svibice- mše sv.

 ·       Sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy vynesla 63.515,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Animátoři děkanátu srdečně zvou mládež na volejbalový turnaj, který se uskuteční v sobotu 16. 2. 2019. Začíná se mší svatou v 9:00 ve farním kostele. Více informací na plakátku ve vývěsce.
·       Společenství Zacheus zve na Mši svatou s modlitbami za uzdravení v sobotu 9.2. 2019 v 18:30 v Jablunkově.
·       Srdečně zveme na duchovní obnovy v měsíci březnu s otcem Adamem pro všechny, a ignaciánské s P. Havlíčkem SJ. Informace na nástěnce.
·       Rádi bychom vás tímto pozvali na hudebně modlitební setkání s názvem TIMOTHY PREMENA TOUR, které se uskuteční v Kulturním a společenském středisku Střelnice dnes v neděli 3.2. v 18:00 hod. Společně se budeme modlit za naše město, jeho vedení i za ty, kteří v našem městě plní různá poslání. Chceme tak činit ve společenství všech křesťanských sborů našeho města s doprovodem chválové skupiny Timothy ze Slovenska. Kdo by se chtěl připojit k jednoduché přípravné modlitební podpoře může tak učinit při adoraci nebo přijít již ve 13:30 na Střelnici.
·       Je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle, intence na toto pololetí již jsou obsazeny
 
Neděle 10.2. 2019                                                            5. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky