image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle v mezidobí

Neděle 27.1. 2019                               3. NEDĚLE v mezidobí
sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
3. týden v mezidobí:
Pondělí: Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek: Památka sv. Jana Boska, kněze 9:00 DD Pohoda
Pátek: 1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: ráno i večer - svátek Uvedení Páně do chrámu, žehnání svící 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Dětský sbor Trallala srdečně zve na koncert koled a duchovní hudby, který se uskuteční v našem kostele dnes v neděli v 18:30 hod. Zazní koledy a duchovní hudba různých období a v různých jazycích. Sbor bude doprovázet hrou na varhany Marta Wierzgoń, na klavír Alicja Adamczyk a malý instrumentální soubor.
·       Příprava dospělých ke svátosti biřmování je ve čtvrtek v 18:00 hod. v sálce pod farou.
·       Příprava českých dětí k 1. sv. přijímání je v sobotu ve 14:00 hod. v sálce pod farou.
·       Odjezd na pouť do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie je v sobotu 2. 2. 2019 ihned po požehnání, které bude v kostele ve 12:00 hod.
·       Rádi bychom vás tímto pozvali na hudebně modlitební setkání s názvem TIMOTHY PREMENA TOUR, které se uskuteční v Kulturním a společenském středisku Střelnice v neděli 3.2. v 18:00 hod. Společně se budeme modlit za naše město, jeho vedení i za ty, kteří v našem městě plní různá poslání. Chceme tak činit ve společenství všech křesťanských sborů našeho města s doprovodem chválové skupiny Timothy ze Slovenska. Kdo by se chtěl přihlásit k jednoduché přípravné modlitební podpoře v neděli 3.2. odpoledne (například účastí na adoraci), zapište se v sakristii, pak dostanete instrukce.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 31. ledna v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 2. 2. 2019. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 16:00 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 3.2. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle
 
Neděle 3.2. 2019                                                              4. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, svatoblažejské požehnání při všech mších svatých
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky