DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle v mezidobí

Neděle 20.1. 2019                          2. NEDĚLE v mezidobí

Pořad bohoslužeb:                Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše svatá se seniory    
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
3. týden v mezidobí: Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
Pondělí:   Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 17:30 ekumenická bohoslužba 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Vincence, jáhna a mučedníka 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve    
Pátek: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Další setkání biřmovanců bude v sobotu 9. 2. v 18:30 hod. na faře.
·       Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se uskuteční v pondělí 21. ledna v 17.30 v našem kostele. Téma: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Přijměte pozvání k této společné modlitbě.
·       Setkání koledníků Tříkrálové sbírky bude ve čtvrtek 24.1 2019 v 17:00 hod v sálce pod farou. Srdečně zveme všechny účastníky.
·       Zveme vás na koncert "Kolędy Pospieszalskich." Jedná se o polskou třigenerační muzikální rodinu, která je známá nejen v Polsku ale za hranicemi. Někteří členové slouží v různých křesťanských skupinách a kromě velmi kvalitní hudby předávají svědectví o Pánu. Koncert se uskuteční v pátek 25. ledna. 2019 v 18:00 hod. v kostele SCEAV Na Nivách. Informace na nástěnce.
·       Dětský sbor Trallala srdečně zve na koncert koled a duchovní hudby, který se uskuteční v našem kostele v neděli 27. ledna v 18:30 hod. Zazní koledy a duchovní hudba různých období a v různých jazycích. Sbor bude doprovázet hrou na varhany Marta Wierzgoń, na klavír Alicja Adamczyk a malý instrumentální soubor.
·       Jste srdečně zváni na zájezd do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 2. 2. 2019. Bližší informace na nástěnce, přihlašovat se můžete po mši svaté v 11:30 v sálce pod farou.
·       Rádi bychom vás tímto pozvali na hudebně modlitební setkání s názvem TIMOTHY PREMENA TOUR, které se uskuteční v Kulturním a společenském středisku Střelnice v neděli 3.2. v 18:00 hod. Společně se budeme modlit za naše město, jeho vedení i za ty, kteří v našem městě plní různá poslání. Chceme tak činit ve společenství všech křesťanských sborů našeho města s doprovodem chválové skupiny Timothy ze Slovenska. Kdo by se chtěl přihlásit k jednoduché modlitební podpoře v neděli 3.2. odpoledne (například účastí na adoraci), zapište se v sakristii do tabulky, pak dostanete instrukce.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle
 
Neděle 27.1. 2019                                            3. NEDĚLE v mezidobí
                                                                          sbírka na splátku dluhu farnosti a na opravy
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky