DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky svátek Křtu Páně

Neděle 13.1. 2019                                                                             Svátek Křtu Páně
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 

2. týden v mezidobí: Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek: Památka sv. Antonína, opata 9:00 DD Pohoda
Pátek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Tříkrálová charitní sbírka dnes končí. Pro ty, kteří neměli jinou možnost přispět nebo je koledníci nezastihli doma, můžou přispět před kostelem nyní po dopoledních mších sv.
·       Katolický lidový dům Místek zve na besedu „O ženách a mužích, o výchově dětí a Istanbulské úmluvě“ v úterý 15. ledna 2019 od 17 hodin. v Místku. Informace na nástěnce.
·       Kdo z dospělých se přihlásil, nebo ti, kteří byste ještě měli zájem o přípravu ke svátosti biřmování nebo i ke křtu a 1. sv. přijímání, přijďte v pátek 18. lednav 19:00 hod. na faru na úvodní setkání.
·       Přijměte pozvání na přednášku „Bohatství starozákonních žalmů v liturgii,“ kterou povede otec Aleš Písařovic, zodpovědný za liturgickou hudbu v naší diecézi. Přednáška se uskuteční 19.1. od 9:00 hod. na faře. Další informace na nástěnce.
·       Další setkání biřmovanců bude v sobotu 19. 1. v 18:30 hod. na faře.
·       Srdečně zveme na ekumenickou bohoslužbu v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů, která se uskuteční v pondělí 21. ledna v 17.30 v našem kostele. Téma: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Přijměte pozvání k této společné modlitbě.
·       Zveme vás na koncert "Kolędy Pospieszalskich." Jedná se o polskou třigenerační muzikální rodinu, která je známá nejen v Polsku ale za hranicemi. Někteří členové slouží v různých křesťanských skupinách a kromě velmi kvalitní hudby předávají svědectví o Pánu. Koncert se uskuteční v pátek 25. ledna. 2019 v 18:00 hod. v kostele SCEAV Na Nivách. Informace na nástěnce.
·       Jste srdečně zváni na zájezd do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 2. 2. 2019. Bližší informace na nástěnce, přihlašovat se můžete po mši svaté v 11:30 v sálce pod farou.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle
 
 
 
Neděle 20.1. 2019                                                            2. NEDĚLE v mezidobí
 
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše svatá se seniory    
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky