image001 image002 image004 image005 image006 image007 image009 image011 image012 image013 image014 image015 image015_b

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle 6.1. 2019                           Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Bude žehnání vody, kadidla a křídy
 
Pořad bohoslužeb:                    
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Týden po Zjevení Páně:
Pondělí: Sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek:      
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       První neděle v měsíci - je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00-16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla a pak po adoraci jste srdečně zváni na „Oplatkové setkání,“ v 17:15 h. v sálce pod farou, můžete přinést trochu cukroví k občerstvení.

·       Sbírka z Vánoc - Půlnoční a 1. svátek, činila 112.560,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať za vaši velkou štědrost.
·       Příprava na 1. svaté přijímání českých dětí bude v sobotu 12.1. 2019 na faře, 1. skupina ve 13:30 hod. 2. skupina ve 14:30 hod.
·       Další setkání biřmovanců bude v sobotu 12. 1. v 18:30 hod. na faře.
·       V těchto dnech obcházejí domácnosti koledníci Tříkrálové sbírky. Ti, kteří nebudou zastiženi, mají možnost předat dar příští neděli před farním kostelem nebo ve Svibici . Předem děkujeme.
·       Jste srdečně zváni na přednášku Bohatství starozákonních žalmů v liturgii, kterou povede otec Aleš Písařovic zodpovědný za liturgickou hudbu v naší diecézi, a která se koná v sobotu 19.1. 2019 v sálce pod farou. Bližší informace na nástěnce.
·       Jste srdečně zváni na zájezd do Čenstochové na úkon Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 2. 2. 2019. Bližší informace na nástěnce, přihlašovat se můžete po mši svaté v 11:30 v sálce pod farou.
·       Farnost nabízí za odvoz klavír (křídlo), který by možná mohl pomoci někomu, kdo se začíná učit hrát. Pokud se do 14 dnů nenajde zájemce, bude zlikvidován.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle
 
 
Neděle 13.1. 2019                                                                             Svátek Křtu Páně
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky