DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky svátek Svaté rodiny


Neděle 30.12. 2018
 
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa


Pořad bohoslužeb:                               
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky

Při mších sv. v 9:00 a v 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
Úterý 1.1. 2019                  Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
zasvěcený svátek
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Při večerní mši sv. bude požehnání koledníkům tříkrálové sbírky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Do nového roku 2019 vám vyprošujeme Boží požehnání, také pevné zdraví a dobré vztahy ve vašich rodinách a Panna Maria ať Vám ukáže Ježíšovu Tvář.

Týden po oktávu Narození Páně:
Pondělí:   Připomínka sv. Silvestra, v 16:00 hod. Koňákov mše sv. polsky v 17:00 hod. - Poděkování za uplynulý rok, v 17:30 mše svatá polsky není DD Sokolovská-mše
Úterý: Slavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE - zasvěcený svátek nejsou Návštěvy v nemocnici
Středa   Pam. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve    
Čtvrtek: Nejsvětějšího jména Ježíš 9:00 DD Pohoda
Pátek:  1. pátek, 16:00-17:00 adorace a sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
·       Náš polský pěvecký sbor srdečně zve na koncert koled v sobotu 5 ledna v našem farním kostele.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve ve čtvrtek 3. ledna na večerní mši svatou a na adoraci v Getsemanech. Společné setkání se překládá na čtvrtek 10. ledna v 15 hodin. Bude Oplatkové setkání, na které srdečně zveme.
·       Modlitební setkání Fatimského apoštolátu v sobotu 6. 1. 2018 bude ráno bude jako obvykle a odpoledne tentokrát spojené s přátelským novoročním posezením, proto se začne již ve 14,00 hod. modlitbou růžence a navazovat bude další program – všechno tentokrát v sálce pod farou.
·       V neděli 6.1. 2018 je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00-16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, 16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla a pak po adoraci jste srdečně zváni na „Oplatkové setkání,“ v 17:15 h. v sálce pod farou.

·       Jste srdečně zváni na zájezd do Čenstochové na akt Odevzdání se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie dne 2. 2. 2019. Odjezd je ve 12:45, návrat po půlnoci. Přihlašujte se na tel. +420 739 002 715
·       V těchto dnech budou obcházet domácnosti s přáním pokoje a radosti koledníci Tříkrálové sbírky. Prosíme o jejich vstřícné přijetí a při té příležitosti je možné přispět na charitativní účely. Organizátorem je Charita Český Těšín. Sbírka bude probíhat do 14. ledna. Předem děkujeme za vstřícnost a ochotu.
·       Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a důstojném průběhu vánočních svátků hudebním doprovodem i zpěvy, těm, kteří kostel uklidili a vyzdobili, dárcům na květinovou výzdobu, také těm, kteří sloužili kolem oltáře i ostatním, o kterých ví jen Bůh. Všem, ochotně sloužícím, srdečné Pán Bůh zaplať.
·       Organizátoři sbírky potravin pro sociálně potřebné rodiny děkují všem dárcům a dobrovolníkům. Díky vám jsme připravili 25 velkých potravinových tašek, které potěšily celkem 54 dětí. Společně s evangelickou farností na Rozvoji, která připravila dárky pro děti a společné posezení, jsme dali svědectví o křesťanském poselství Vánoc. Máme vyřídit vřelé poděkování od dětí a jejich rodičů. 
·        
·       Služby ve farní kanceláři: až do 3.1. 2019 nejsou, dále jako obvykle

 
Neděle 6.1. 2019                                                              Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Bude žehnání vody, kadidla a křídy, které si také můžete přinést k požehnání
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky