DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle adventní

Neděle 23.12. 2018                             4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Betlémské světlo je na oltáři sv. Josefa do 26. 12. 2018
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky, ještě tam také probíhá Vánoční jarmark. Výtěžek je určen na splacení dluhu farnosti Jezuitskému řádu.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Vigilie slavnosti Narození Páně
Pořad bohoslužeb:   Č. Těšín        mše sv. 16:00 hod.    česky pro rodiče s dětmi    
Č. Těšín        mše sv. 22:00 hod.    česky s orchestrem a sborem
Č. Těšín         mše sv. 24:00 hod.    polsky se  sborem  
Svibice          mše sv. 22:00 hod.    česko-polsky
Koňákov        mše sv. 22:00 hod.    česko-polsky
Hor. Žukov    mše sv. 22:00 hod.    česko-polsky
Úterý 25. 12. 2018              Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
                                   Vánoční sbírky jsou věnovány na splátku dluhu farnosti jezuitskému řádu
Pořad bohoslužeb:                              Farní kostel:       7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Odpoledne: 16:00 Jesličková pobožnost č/p a požehnání
Filiálky                                                         
Svibice 7:30 hod. nebude Horní Žukov 7:30 hod. nebude
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
Středa 26. 12. 2018            Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
4. týden adventní a vánoční období:
Pondělí:   není DD Sokolovská-mše
Úterý:   nejsou Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty    
Pátek: Svátek svatých Mláďátek, mučedníků není DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Připomínka sv. Tomáše Becketa 15:00 DD Svibice mše sv.
·       Vzadu na stolíku je k dostání čtvrtletník COR, náklady na tisk činí 35,- Kč,. Děkujeme za příspěvky.
·       Požehnání koledníkům tříkrálové sbírky se bude konat v úterý 1.1.2019 při večerní mši sv.
·       Srdečně děkujeme všem, kteří  se zapojili do letošního Vánočního jarmarku na charitativní organizaci Mary's meaľs. Přispěli jste částkou 61.320 Kč to je jídlo pro 145 dětí na jeden rok. Všem srdečné Pán Bůh zaplať!
·       Příležitost ke sv. smíření je v pondělí ráno od 6:30 i během mše, mezi svátky jen 20 min přede mší sv.
·       Připomínám, že dar na církevní účely lze uplatnit jako tzv. odčitatelnou položku od základu daně. Kdo by chtěl využít této možnosti, nechť místo sbírky dar přinese na faru do konce roku.
·       Náš polský pěvecký sbor srdečně zve na koncert koled v sobotu 5 ledna v našem farním kostele.
·       Služby ve farní kanceláři: až do 3.1. 2019 nejsou. V případě naléhavé potřeby přijďte kdykoli.
 
Neděle 30.12. 2018                Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 
Pořad bohoslužeb:                                Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky
Při mších sv. v 9:00 a v 10:30 hod. je možno obnovit manželský slib.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky