DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle adventní

Neděle 16.12. 2018                                                  3. NEDĚLE ADVENTNÍ

Pořad bohoslužeb:                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
V 9:00 mše sv. s dětmi, v 11:45 křty polsky
V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
Tam také probíhá Vánoční jarmark. Výtěžek je určen charitativní organizaci Mary's meaľs. Při té příležitost bude v sálce pod farou malá kavárnička s filmem o jejím působení.
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
3. týden adventní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek:   Připomínka sv. Petra Kanisia 16:00 – 17:00 adorace, 16:00 – 19:00 sv. smíření 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota: 8:00- 10:00 příležitost ke svátosti smíření 15:00 DD Svibice mše sv.

·       Sbírka na potřeby diecéze z minulé neděle činila 44.020,- Kč. Srdečné Pán Bůh zaplať.
·       Příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky je při každé mši svaté v týdnu, ráno se začíná zpovídat v 6:30 a večer v 17:00 hod. V pátek od 16:00 do 19:00 hod., v sobotu 22.12. od 8:00 do 10:00 hod. a v neděli od 16:45 hod. Na Koňákově v neděli hodinu přede mší svatou.
·       Vydávání pokladniček pro koledníky Tříkrálové sbírky bude v úterý 18.12. 2018 od 17:00 do 18:30 hod. v sálce pod farou
·       Společenství chval srdečně zve farníky na předvánoční Workshop s modlitbou na téma Přicházející Mesiáš - ve středu 19.112. v 19 hodin v sálce. Informace na nástěnce
·       V tomto týdnu probíhá sedmý ročník předvánoční sbírky trvanlivých potravin pro sociálně potřebné rodiny s dětmi. Jedná se o ekumenickou akci, ve které, stejně jako v minulých letech chceme podpořit 25 konkrétních  rodin a 54 dětí z Českého Těšína, které byly pečlivě vybrány ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu. Bližší informace, co koupit jsou ve vývěsce. Vše můžete vložit během týdne do košů nebo krabic umístěných v kostele vzadu v kapli Panny Marie Lurdské.
·       Srdečně děkujeme brigádníkům, kteří uklízeli v exercičním domě i farním traktu po malování a také těm, kteří připravovali pro děti duchovní obnovy v českém i polském jazyce.
·       Zapisují se intence na I. pololetí roku 2019.
·       Služby ve farní kanceláři: tento týden jsou do středy a pak až do 3. 1. 2019 nebudou.
 
Neděle 23.12. 2018                                                          4. NEDĚLE ADVENTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
V 9:00 mše sv. se seniory a pak setkání v sálce
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky