DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle adventní

Neděle 9.12. 2018                                    2. NEDĚLE ADVENTNÍ
                                                                 Sbírka na potřeby diecéze
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
První neděle v měsíci - celodenní adorace, v 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
2. týden adventní:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Damasa I., papeže 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Panny Marie Guadalupské    
Čtvrtek: Památka sv. Lucie, panny a mučednice    
Pátek: Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 16:00 – 17:00 adorace a sv. smíření 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: 8:00- 10:00 příležitost ke svátosti smíření! 15:00 DD Svibice mše sv.

·       Letošní ADVENT mají děti možnost napsat "DOPIS JEŽÍŠKOVI", ale trochu jiný, než na jaký jsou většinou zvyklé. Svůj dopis pak mohou děti přinést do kostela a připevnit na nástěnku u bočního oltáře. Tam taky děti najdou bližší informace o tom, jak by takový dopis mohl vypadat.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Zvláštní příležitost ke svátosti smíření před vánočními svátky je v pátek přede mší svatou od 16:00 hod. a v sobotu 15.12. od 8:00 do 10:00 hod. a v neděli od 16:45 hod.
·       Další setkání biřmovanců bude v sobotu 15. prosince v 18:30 hod. na faře.
·       Na třetí adventní neděli 16.12. se bude konat Vánoční jarmark. Výtěžek letošního jarmarku bude určen charitativní organizaci Mary's meaľs — tedy na zajištění jídla dětem, kterým se nedostává, a to v místě jejich vzdělávání v misijních oblastech. Pokud by chtěl někdo přispět vlastními výrobky, může je donést v pátek nebo v sobotu po večerní mši svaté do sálky pod farou. Více informací na nástěnce.
·       Vydávání pokladniček pro koledníky Tříkrálové sbírky bude v úterý 18.12. 2018 od 17:00 do 18:30 hod. v sálce pod farou
·       Vstupenky na farní ples můžete získat po mši svaté v sálce pod farou. Informace na nástěnce.
·       Zapisují se intence na I. pololetí roku 2019.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu
 
Neděle 16.12. 2018                                                  3. NEDĚLE ADVENTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
V 11:45 křty polsky
V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky