DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 1. neděle adventní

Neděle 2.12. 2018                         1. NEDĚLE ADVENTNÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky

V 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Vsobotu večer, v neděli v 9:00 a 10: 30 hod. - žehnání adventních věnců
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
1. týden adventní:
Pondělí Pam. sv. Františka Xaverského, kněze 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve 16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek Sv. Mikuláše, biskupa    
Pátek:   Pam. sv. Ambrože, bisk. a uč. Církve, večer vigilie slavnosti, 1. pátek 16:00-17:00 adorace s příležitostí ke sv. smíření, 18:30 adorace 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota:   Slavnost P. MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU - doporučený svátek 15:00   DD Svibice mše sv.  
 
·       Společenství mládeže zve na adventní prvopáteční adoraci po večerní mši svaté s tématem „Lid, který chodí v temnotách uvidí veliké světlo.“ (Iz 9,1)
·       Letošní ADVENT mají děti možnost napsat "DOPIS JEŽÍŠKOVI", ale trochu jiný, než na jaký jsou většinou zvyklé. Svůj dopis pak mohou děti přinést do kostela a připevnit na nástěnku u bočního oltáře. Tam taky děti najdou bližší informace o tom, jak by takový dopis mohl vypadat.
·       Společenství chval a čtvrteční společenství srdečně zvou na „Bdění“ - mši svatou a adoraci s modlitbami za uzdravení v sobotu 8.12. 2018 od 19:00 hod.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve ve čtvrtek 6.12. v 15:30 na setkání do sálky pod farou, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       V neděli 9.12. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Na třetí adventní neděli 16.12. se bude konat Vánoční jarmark. Výtěžek letošního jarmarku bude určen charitativní organizaci Mary's meaľs — tedy na zajištění jídla dětem, kterým se nedostává, a to v místě jejich vzdělávání v misijních oblastech. Více informací na nástěnce.
·       Srdečně zveme na farní ples, který se bude konat v sobotu 26. ledna 2019. Vstupenky se prodávají každou neděli po dopoledních mších svatých v sálce pod farou. Více informací na nástěnce.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“ dodejte prosím do úterka.
·       V úředních hodinách se zapisují se intence na I. pololetí roku 2019. Jsou k dispozici také kalendáře a oplatky.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu
 
Neděle 9.12. 2018                                                            2. NEDĚLE ADVENTNÍ
         Sbírka na potřeby diecéze
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
První neděle v měsíci - celodenní adorace, v 16:45 hod. Hodinky NPM s požehnáním a příležitost ke svátosti smíření
Po dopoledních mších je možno koupit ve vestibulu exercičního domu vánoční oplatky a kalendáře
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky