DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 30. neděle v mezidobí

Neděle 28.10. 2018                        30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
  30. týden v mezidobí:
Pondělí   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Sv. Wolfganga, biskupa V 16:00 mše sv. v exerciční kapli-výr. 24 let od posvěcení    
Čtvrtek SLAVNOST VŠECH SVATÝCH    
Pátek: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Martina de Porres, řeholníka 15:00 DD Svibice mše sv.
·       Sbírka na MISIE z minulé neděle činila 90.620,- Kč a misijní koláč 12.451,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať
·       Růžencové pobožnosti na filiálkách jsou ještě do středy, tento týden česky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice
·       O svátcích budou mše sv. také na filiálkách: ve čtvrtek v 16:00 Svibice–česky, Horní Žukov–polsky
                                                                 v pátek v 16:00
Zpupná Lhota – česky, Koňákov – polsky

·       Myslivecký spolek Mistřovice srdečně zve na SVATOHUBERTSKOU MŠI SVATOU v sobotu 3. 1l. 2018 v 15:30 hod. v Koňákově, kterou bude sloužit P. PhDr. Jan Kornek, ThLic., Lic.SL
·       Setkání dětí s rodiči před 1. sv. přijímáním bude v sobotu 3.11.: polsky ve 13:30 hod. a česky v 14:45 hod.
·       První setkání biřmovanců bude v sobotu 10. listopadu v 18:30 hod. na faře, setkání týmu k přípravě bude v sobotu 3.11. v 19:00 hod.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve ve čtvrtek 1. 11. na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech, setkání v sálce nebude.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 3. 11. 2018. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 16:00 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 4.11. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Služby ve farní kanceláři: budou jen ve středu a dopoledne v pátek
 
Neděle 4.11. 2018                                                    31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
Odpoledne: 14:00 Pobožnost na hřbitově – česko-polsky.
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
1.11. odpoledne a 2.11. po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu
za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
Již od 25. října je možné získat tyto odpustky v případě, že věřící v  obvyklé době nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.