DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Neděle 21.10. 2018                             29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Den modliteb za misie. Sbírka na misie.
Mše svaté senioři a děti, v 9:00 a 10:30 s tradičním misijním obětním průvodem dětí s dary
Odpoledne: 16:30 Misijní růženec

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
29. týden v mezidobí:
Pondělí Sv. Jana Pavla II., papeže 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Jana Kapistránského, kněze 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa    
Čtvrtek       Den vzájemných modliteb bohoslovců semináře v Olomouci a naší farnosti. Před večerní mší sv. se za ně pomodlíme růženec, po každé bude mši sv. litanie a sv. požehnání. 9:00       DD Pohoda      
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka panny Marie 15:00 DD Svibice mše sv.

·       Pozor: ze soboty na neděli je změna letního času na zimní. Hodinky si posunete o hodinu zpět.
·       První setkání biřmovanců bude v sobotu 10. listopadu v 18:30 hod. na faře.
·       Papež vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce října modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji. Najděte si, prosím, čas na růžencové pobožnosti, které ve farním kostele jsou v 16:45 hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden polsky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       Společenství chval srdečně zve na setkání s hostem, kterým bude tentokrát Josef Sliž pastor Církve bratrské v Českém Těšíně. Téma je „Jak porozumět Božímu hlasu?“ Čas setkání středa 24.11. v 19:00 hod.
·       Termín 1. sv. přijímání je v neděli 26.5. 2019. Přihlášky jsou vzadu na poličce. Přineste vyplněné do konce týdne.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu

Neděle 28.10. 2018                                                       30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky