DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Neděle 14.10. 2018                 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:                      
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice - pouť 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
28. týden v mezidobí:
Pondělí Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve nebude DD Sokolovská-mše
Úterý: Slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka    
Čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty    
Pátek: Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží a druhů, muč. 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka panny Marie 15:00 DD Svibice mše sv.

·       Sbírka na splátku dluhu a opravy kostela z minulé neděle vynesla 78.183,- Kč. Všem dárcům opravdu srdečné P. Bůh zaplať z a vaši štědrost.
·       Papež vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce října modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji. Najděte si, prosím, čas na růžencové pobožnosti, které ve farním kostele jsou v 16:45 hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden česky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       Tuto sobotu 20.10 2018 v 10:00 hod. bude ve farním kostele opět příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout lidé starší věkem nebo ti, kteří se cítí vážně nemocní ať tělesně nebo duševně, bez ohledu na věk. Přihlášky jsou vzadu. Odevzdejte je při udílení sv. nemocných. Přihlášky pro ty, které máme navštívit doma, odevzdejte v sakristii.
·       Příští neděli 21. října oslavíme Světový den misií, proto v naši farnosti proběhnou aktivity na podporu misií. Prosíme ty, kteří jsou ochotni se zapojit, o upečení něčeho dobrého na zub. Dobroty je možno přinést do sálky od farou v neděli  již od 7.15 hod. a pak před každou mší svatou. Po mších sv. pak budou sladkosti nabízeny k prodeji za dobrovolný příspěvek, který je určen na podporu Papežského misijního díla. Odpoledne pak v 16.30 hod. proběhne tradiční Misijní růženec.
·       Termín 1. sv. přijímání je v neděli 26.5. 2019. Přihlášky jsou vzadu na poličce. Přineste vyplněné do 28. října.
·       Prosím mládež, která se bude podílet na přípravě k biřmování, abyste přišli na setkání týmu v pátek 19.10. v 19:30 hod na faru. Přijďte vy kteří jste byli osloveni, ale také ti, kteří byste měli zájem pomoci a možná jsme na vás zapomněli.
 
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu

Neděle 21.10. 2018                                                  29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     Den modliteb za misie. Sbírka na misie.

Mše svaté senioři a děti, v 9:00 a 10:30 s tradičním misijním obětním průvodem dětí s dary
Odpoledne: 16:30 Misijní růženec

Pořad bohoslužeb:                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky