DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Neděle 7.10. 2018          Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Sbírka na splátku dluhu a opravy kostela
124 let od posvěcení


První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Pořad bohoslužeb:                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 27. týden v mezidobí:
Pondělí   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek Sv. Jana XXIII., papeže    
Pátek: Sv. Radima, biskupa 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka panny Marie 15:00 DD Svibice mše sv.

·       Vyšel farní čtvrtletník COR, náklady na tisk činí cca 35,- Kč.
·       Papež vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce října modlili na zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji. Najděte si, prosím, čas na růžencové pobožnosti, které ve farním kostele jsou v 16:45 hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden polsky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       Společenství chval a čtvrteční společenství srdečně zvou na „Bdění“ - mši svatou a adoraci s modlitbami za uzdravení v sobotu 13.10. 2018 od 19:00 hod.
·       MAŠTIP opět srdečně zve děti i dospělé na výlet na Filipku s růžencem v ruce, který se koná v sobotu 13.10. 2018. Další informace jsou ve vývěsce.
·       V neděli 21. října oslavíme Světový den misií, proto v naši farnosti proběhnou aktivity na podporu misií. Prosíme ty, kteří jsou ochotni se zapojit, o upečení něčeho dobrého na zub. Dobroty je možno přinést do sálky od farou v neděli 21.10. již od 7.15 hod. a pak před každou mší svatou. Po mších sv. pak budou sladkosti nabízeny k prodeji za dobrovolný příspěvek, který je určen na podporu Papežského misijního díla. Odpoledne pak v 17.30 hod. proběhne tradiční Misijní růženec.
·       V sobotu 20.10 2018 v 10:00 hod. bude ve farním kostele opět příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných. Přihlášky jsou vzadu. Odevzdejte je při udílení sv. nemocných. Přihlášky pro ty, které máme navštívit doma, odevzdejte v sakristii.
·       Celodenní adorace na 1. neděli:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

  ·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu
 
Neděle 14.10. 2018                                                       28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                       
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Mše sv. v 9:00 hod. s dětmi, v 11:45 křty polsky
 
Filiálky:
Svibice - pouť 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky