DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Neděle 30.9. 2018                         26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

Při mši sv. v 10:30 křty
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov - DOŽÍNKY 10:30 hod. česky
26. týden v mezidobí:
Pondělí Pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. andělů strážných 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa      
Čtvrtek Památka sv. Františka z Assisi    
Pátek:   1. pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota: Sv. Bruna, kněze 15:00 DD Svibice mše sv.

·       Růžencové pobožnosti ve farním kostele jsou v 16:45 hod., na filiálkách je vedou akolyté v 17:00 hod. - tento týden česky
Pondělí: Horní Žukov      Úterý: Zpup. Lhota, Mosty    Středa: Svibice         Pátek: Koňákov
·       Vyšel občasník COR. Náklady na tisk činí 35 Kč. Také vás vybízíme k odebírání dalších tiskovin, které jsou k dispozici, např. Katolický týdeník
·       MAŠTIP opět srdečně zve děti i dospělé na výlet na Filipku s růžencem v ruce, který se koná v sobotu 13.10. 2018. Další informace jsou ve vývěsce.
·       Společenství chval srdečně zve farníky na Večer s Božím slovem - ve středu 3.10. v 19 hodin v sálce.
·       Ve středu 3.10. se uskuteční v našem chrámě úvodní koncert v rámci XXIX. DEKÁDY.
·       Ve vývěsce také visí pozvánky těšínských křesťanů na koncert židovských písní a 14. konferenci žen.
·       V sobotu 20.10 2018 v 10:00 hod. bude ve farním kostele opět příležitost k přijetí sv. pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout lidé starší věkem nebo ti, kteří se cítí vážně nemocní ať tělesně nebo duševně, bez ohledu na věk. Přihlášky jsou vzadu. Odevzdejte je při udílení sv. nemocných. Přihlášky pro ty, které máme navštívit doma, odevzdejte v sakristii.
·       Na 1. mariánskou říjnovou sobotu 6.10.2018 připadá výroční den zasvěcení ČR Bohu skrze Neposkvrněné srdce Panny Marie v Koclířově. Autobusová pouť letos není organizována, kdo plánuje pouť do Koclířova autem, dejte prosím vědět pí. Janě Machandrové (605 983 218). Modlitba rozjímavého růžence bude jako obvykle, formační setkání členů Fatimského apoštolátu nebude.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 4. 10. v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       V neděli 7.10. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

 
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu
 
Neděle 7.10. 2018          Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Sbírka na splátku dluhu a opravy kostela                                                           124 let od posvěcení
První neděle v měsíci - celodenní adorace. 17:00 Požehnání
 
Pořad bohoslužeb:                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky