DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Neděle 16.9. 2018                         24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                     Sbírka na církevní školy
 
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Mše sv. v 9:00 hod. s dětmi, v 11:45 křty česky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
24. týden v mezidobí:
Pondělí Sv. Kornelia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Sv. Januária, biskupa a mučedníka    
Čtvrtek   Pam. sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků    
Pátek: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice mše sv.

·       Vyučování náboženství na českých i polských školách již probíhá – rozvrh hodin je na vývěsce nebo na stránkách farnosti. 7.-9. tř. těšínských škol na faře začíná až v pondělí 24.9. Neprodleně odevzdejte přihlášky, kdo tak ještě neučinil.
·       Přihlášky ke svátosti biřmování jsou vzadu v kostele a také ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte do neděle. Ke svátosti biřmování se mohou hlásit ti, kdo ukončili základní školu a byli u 1. sv. přijímání.
·       Setkání pastoračních spolupracovníků bude v pondělí 17. 9. 2018 v 17:00 hod. na faře.
·       Společenství chval srdečně zve farníky na Večer s Božím slovem - ve středu 19. 9. v 19 hodin v sálce.
·       Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum 28.- 30. 9. 2018. Bližší informace na nástěnce.
·       Srdečně zveme na duchovní obnovy v říjnu a listopadu, které proběhnou u nás v exercičním domě. Bližší informace ve vývěsce.
·       Služby ve farní kanceláři: dle rozpisu

Neděle 23.9. 2018                                                       25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:                         Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky