DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Neděle 9.9. 2018                              23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 9:00 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov Posvěcení chrámu 10:30 hod. polsky
 
23. týden v mezidobí:
Pondělí Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa Jména Panny Marie
Čtvrtek Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 9:00 DD Pohoda
Pátek: Svátek Povýšení svatého kříže 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka Panny Marie Bolestné 15:00 DD Svibice mše sv.
 
·        Sbírka na opravy kostela vynesla 53.296,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·        Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu slavnosti sv. Melichara přípravou, doprovodem a službou při liturgii i těm kdo se podíleli na chystání a organizaci pohoštění. P. Bůh zaplať.
·        V rámci Dne Rodiny je dnes ve 14:30 h. mše sv. polsky, a pak na farní zahradě program. Info na nástěnce.
·        Od pondělí 10.09.2018 začínají hodiny náboženství v polské škole na ulici Havlíčkově.
·        Kdo ještě neodevzdal přihlášky do náboženství, prosím odevzdejte neprodleně na faře.
·        Přihlášky ke svátosti biřmování jsou vzadu v kostele a také ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte co nejdříve do poštovní schránky na faře. Ke svátosti biřmování se mohou hlásit ti, kdo ukončili základní školu a byli u 1. sv. přijímání.
·        Kdo z dospělých by měl zájem o přípravu ke křtu, svátosti smíření a svatému přijímání, či k biřmování, přihlaste se co nejdříve v sakristii nebo na faře.
·        Setkání pastoračních spolupracovníků bude v pondělí 17. 9. 2018 v 17:00 hod. na faře.
·        Párům ve věku 18-35 let, které spolu chodí, a chtěly by se pečlivěji připravit na manželství doporučujeme účast na programu „Škola partnerství“ pořádaném v Diecéním středisku mládeže. Informace na nástěnce nebo u manželů Martynkových.
·        Nedělní celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 -tichá adorace, od 14:00 program v rámci Dne rodin, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·        Příspěvky do farního časopisu „COR“. Zašlete redaktorům do úterý.
·        Služby ve farní kanceláři: nebudou ve středu, ostatní dny dle rozpisu
 
Neděle 16.9. 2018                                                                           24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                             
                                                                                                                                                    Sbírka na církevní školy
 
Pořad bohoslužeb:                       Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
Mše sv. v 9:00 hod. s dětmi, v 11:45 křty česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
Koňákov 10:30 hod. česky