DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

Neděle 2.9. 2018                   22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                              Sbírka na opravy kostela
 
Pořad bohoslužeb:              
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 polsky

Odpoledne: Pouť ke sv. Melicharovi Grodeckému: 15:00 korunka k Božímu Milosrdenství a sv. požehnání 15:15 průvod na hraniční most a v 16:00 mše sv. s biskupy v našem chrámu (česko-polsky)
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
Koňákov 10:30 hod. česky
  22. týden v mezidobí:
Pondělí Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Pátek: Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, 1. pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Svátek Narození Panny Marie Panny Marie 15:00 DD Svibice mše sv.
·        Dnes je tradiční pouť ke sv. Melicharovi. Program začíná v 15:00 hod. Členy Čestné Stráže Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Fatimského apoštolátu, Modliteb matek, Františkánů, děti, jakož i jiná společenství a skupiny naší farnosti prosíme o účast na této slavnosti. Bude povzbuzením pro ostatní farníky, když se do průvodu zařadíte v těchto skupinách.
·        Přihlášky do náboženství a ke svátosti biřmování jsou vzadu v kostele, a jsou také ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte co nejdříve do poštovní schránky na faře. Ke svátosti biřmování se mohou hlásit ti, kdo ukončili základní školu a byli u 1. sv. přijímání.
·        Kdo z dospělých by měl zájem o přípravu ke křtu, svátosti smíření a svatému přijímání, či k biřmování, přihlaste se v sakristii nebo na faře.
·        Na 1. pátek jsou pravidelné návštěvy nemocných. Pokud máte doma nebo v okolí nemocné či staré lidi, kteří se nemohou delší dobu dostat do kostela, nahlaste je v sakristii, rádi jim přineseme Pána Ježíše – duchovní posilu.
·        V pondělí 3.9.bude opět při mši svaté v 6:45 VENI SANCTE SPIRITUS a žehnání dětem s aktovkami na začátku školního roku. Srdečně zveme děti i učitele.
·        První setkání děvčat ze Žalmu (od 5.třídy) se uskuteční v pátek 7.9. v 16 hod, v sálce pod farou. První setkání Broučků, a také Scholy CorAlle se uskuteční o týden později - v pátek 14. 9., v 16 hod. Srdečně zveme staré i nové členy, velké, malé i ty akorát.
·        Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 6.9 v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·        Jste srdečně zváni na XVI. pěší pouť do Frýdku. Odchod je v sobotu 8. září ihned po požehnání, které bude v 6:00 hod. Na pouti se budeme také modlit za zachování tradičních hodnot v naší společnosti, aby nebyla ratifikována tzv. Istanbulská úmluva, která je ohrožením pro tradiční rodinu. Informace a zápisy dnes od 11:30 – 12:00 v sakristii. Plakátek visí na nástěnce.
·        V rámci projektu Dva břehy jeden pramen zveme spolu se společenstvím Zacheus na Den Rodiny, který proběhne v neděli 9.9. od 14:00 hod. v našem kostele a pak na farní zahradě. Info na nástěnce.
·        V neděli 9.9. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 -tichá adorace, od 14:00 program v rámci Dne rodin, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·        Příspěvky do farního časopisu „COR“. Zašlete redaktorům do 11.9.
·        Služby ve farní kanceláři: dle pravidelného rozpisu.
 
Neděle 9.9. 2018                                    23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:           Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 9:00 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
Koňákov 10:30 hod. polsky