DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 20. neděle v mezidobí

Neděle 19.8. 2018                              20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:                    
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

20. týden v mezidobí:
Pondělí Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka sv. Pia X., papeže 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka Panny Marie Královny    
Čtvrtek Sv. Růženy z Limy, panny    
Pátek: Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka   DD Svibice – není mše sv.
 
·       Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele, a také ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte do 3.9. do poštovní schránky na faře.
·       V neděli 26.8. bude jako každý rok večerní mše svatá za ministranty se společným setkáním po mši svaté. Mši svatou bude sloužit náš rodák arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek, rovněž bude sloužit mše svaté v 9:00 a 10:30 hod.
·       V neděli 2. 9. se koná tradiční pouť ke sv. Melicharovi. Tentokrát slavnostní mše svatá proběhne v našem chrámě v 16:00 hod. za účastí biskupů obou diecézí. Program začíná v 15:00 hod. Bližší informace visí na nástěnce.
·       Jste srdečně zváni na XVI. pěší pouť do Frýdku. Odchod je v sobotu 8. září ihned po požehnání, které bude v 6:00 hod. Informace a zápisy v neděli 26.8. a 2.9. po mši svaté od 11:30 – 12:00 v sálce pod farou. Plakátek visí na nástěnce.
·       Ve čtvrtek 23.8.2018 od 17.00 hod ve Vendryni proběhne Odborný seminář na téma: Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy. Na seminář jsou pozváni kvalitní hosté. Více informací ve  vývěsce. Organizátoři nás srdečně zvou.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: tento týden jako obvykle.

Neděle 26.8. 2018                               21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 
Pořad bohoslužeb:                      
Farní kostel: 7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov Není mše sv.  
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky