DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 19. neděle v mezidobí

Neděle 12.8. 2018                    19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky

                     11:45 křty polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
19. týden v mezidobí:
Pondělí Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Pam. sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a muč. 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Slavnost Nanebevzetí Panny Marie-doporučený svátek    
Čtvrtek Sv. Štěpána Uherského 9:00 DD Pohoda-mše sv.
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice - mše sv.
 
·       Pozvání do naší farnosti přijal Pavol Strežo, laik který slouží v římskokatolické církvi na Slovensku. Bude hovořit na téma „Svolávání Božího milosrdenství do historických křivd.“ Podělí se s námi o své bohaté zkušenosti v oblasti smíru a odpuštění, a bude svědčit o tom, jak velké Boží požehnání to přináší. Setkání bude ve středu 15.8. 2018 o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ihned po večerní mši svaté.
·       Sbírka na opravy kostela vynesla 47.170,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Během týdne budou k dispozici přihlášky do náboženství, vzadu v kostele, a také ke stažení na stránkách farnosti. Prosím odevzdejte do 3.9. do poštovní schránky na faře
·       V neděli 26.8. bude jako každý rok večerní mše svatá za ministranty se společným setkáním po mši svaté. Mši svatou bude sloužit náš rodák arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek
·       V neděli 2. 9. pak bude tradiční pouť ke sv. Melicharovi. Tentokrát slavnostní mše svatá proběhne v našem chrámě v 16:00 hod. za účastí biskupů obou diecézí. Program visí na nástěnce.
·       Opět bych chtěl velmi poprosit ochotné ženy, které by se připojily na pomoc při úklidu kostela. Pokud by vás bylo více, mohli bychom vytvořit několik skupin, které by se střídaly v každotýdenním úklidu kostela i okolo něj. Uklízí se v pondělí dopoledne, nebo pro zaměstnané je také možnost odpoledne. Rovněž kdyby se našly ochotné ženy k úklidu do exercičního domu, byli bychom velmi vděčni. Hlásit se můžete v sakristii. Prosím o modlitbu na tento úmysl.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: tento týden budou jen v pondělí
Neděle 19.8. 2018                                                        20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                       
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky