DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 18. neděle v mezidobí

Neděle 5.8. 2018                                18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                            Sbírka na opravu kostela

Pořad bohoslužeb:                                
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 7:30 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
  18. týden v mezidobí:
Pondělí Svátek Proměnění Páně 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Sixta II., papeže 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Dominika, kněze    
Čtvrtek:   Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy    
Pátek: Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Památka sv. Kláry, panny 15:00 DD Svibice - mše sv.
 
·       Pěší pouť do Frýdku, se koná 11.8.2018. Odchod v 6:30 hod.
·       V pondělí dne  13.8.2018. v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Ostravě a pak v 16,30 hodin mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále.
·       Pozvání do naší farnosti přijal Pavol Strežo, laik který slouží v naší církvi. Bude hovořit na téma „Svolávání Božího milosrdenství do historických křivd.“ Podělí se s námi o své bohaté zkušenosti v oblasti smíru a odpuštění, a bude svědčit o tom, jak velké Boží požehnání to přináší. Setkání bude ve středu 15.8. 2018 o Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ihned po večerní mši svaté.
·       Dnes je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,
16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 12.8. 2018                                                       19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
11:45 křty polsky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky