image006 image002 image001 image004 image003 image005 image010 image011 image009 image008 image007

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   7:30 – 10:00
Út          -----
St    7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Istambulská úmluva

Rodina by měla být vždy chráněna. Tradiční pojetí rodiny a manželsví je však v dnešní době ohroženo. V souvislosti s projednáváním usnesení senátu k ratifikaci tzv. Istambulské úmluvy ČR přinášíme informace.

V přiložených tiskovinách je popsána problematika, Istambulské úmluvy, její rizika a ohrožení pro současné tradicní pojetí rodiny.

Informační leták o Istambulské úmluvě.
Pozvánka na seminář, zabývající se danou problematikou.
Co mohu jako těšínský farník udělat já?


K Istambulské úmluvě se vyjádřili také čeští a moravští biskupové.
Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

Nabízíme také video, shrnující některé z rizik Istambulské úmluvy.


Veškeré další informace můžete nalézt na adrese
www.zachovejmetradicnirodinu.cz/