DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 16. neděle v mezidobí

Neděle 22.7. 2018                                 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
      
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 7:30 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
16. týden v mezidobí:
Pondělí Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Šarbela Machlúfa, kněze 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Svátek sv. Jakuba, apoštola    
Čtvrtek Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie    
Pátek: Památka sv. Gorazda a druhů 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice - mše sv.
·       Příští neděli 29. července 2018 po každé mši sv. bude možnost krátce se dozvědět více o Istanbulské úmluvě a jejich dopadech na naše životy a co pro to můžeme udělat.
·       Ve středu 25. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XVI cyklistická pouť do Čenstochové,
·       Ve čtvrtek 26. července po požehnání v 6.00 vyjíždí XXVI autobusová pouť do Čenstochové.
·       V sobotu 4.8.2018 se koná pouť na Sv. Hostýn. Odjezd je v 6:15 z autobusového stanoviště a cena 240,- Kč. Přihlásit se můžete každou neděli mezi 8:30 – 10:30 v sálce pod farou.
·       ŘKF Stonava zve na odpustový benefiční varhanní koncert dnes v 16:30 hod v kostele ve Stonavě. Informace na nástěnce.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 29.7. 2018                                                       17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
        Koňákov 10:30 hod. polsky