DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 14. neděle v mezidobí

Neděle 8.7. 2018                             14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:
Svibice nebude   Horní Žukov nebude  
Mosty nebude   Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
14. týden v mezidobí:
Pondělí Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů, mučedníků 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    
Čtvrtek    
Pátek: Sv. Jindřicha 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Bl. Hroznaty, mučedníka 15:00 DD Svibice - mše sv.
 ·       Chtěl bych velmi poděkovat všem dobrovolníkům, mládeži, maminkám i tatínkům za pomoc při organizaci svátku Cyrila a Metoděje, v parku Adama Sikory. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaši ochotu.
·       Vyšel občasník COR. Náklady na tisk činí 35 Kč. Nepřehlédněte prosím, vložený informační letáček o záměrech s opravou kostela a jejím financováním.
·       Celodenní adorace na 1. neděli:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       V pondělí 9.7.2018. v 16 hodin bude Duchovní setkání u Mariánského sloupu na Masarykově náměstí v Ostravě a pak v 16,30 hodin mariánské večeřadlo v Ostravské katedrále.
·       Charita Český Těšín hledá nového pracovníka na pozici Ekonoma organizace. Bližší informace na nástěnce.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
Neděle 15.7. 2018                                                       15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
11:45 křty česky
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky