DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Neděle 1.7. 2018                       13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:                            
Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky


Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov- pouť 10:30 hod. polsko-česky

13. týden v mezidobí:
Pondělí 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Svátek sv. Tomáše, apoštola 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Sv. Prokopa, opata    
Čtvrtek   Slavnost SV. CYRILA, MINICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 9:00 DD Pohoda
Pátek:   Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice první pátek v měsíci, adorace o prázdninách není 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice - mše sv.
·       Sbírka z minulé neděle na TV NOE vynesla 35.324,- Kč Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať
·       V pondělí 2. července se uskuteční diecézní setkání dětí na Prašivé. V 10:45 hod. bude mše sv., pak výstup na Prašivou, kde následuje bohatý program. Doprava individuálně nebo vlakem v 8.40 hod.  z nádraží. V případě velmi nepříznivého počasí se bude mše svatá konat v bazilice ve Frýdku. Více info na nástěnce nebo na internetu.
·       Město Český Těšín organizuje ve spolupráci se všemi křesťanskými církvemi v Českém Těšíně svátek Cyrila a Metoděje, ke kterému připravilo v parku Adama Sikory bohatý kulturní a zábavní program i s občerstvením, jak pro děti tak pro dospělé. Naše farnost připravuje ve spolupráci s Centrem pro rodinu naší diecéze interaktivní výstavu PO STOPÁCH CYRILA A METODĚJE, která začne už ve 14:00 hod. Doporučujeme využít této příležitosti. Více informací najdete na nástěnkách, na stránkách města i farnosti a na letáčku, který je na stolíku. Povzbuzujeme k hojné účasti na této akci.
·       Vyšel občasník COR. Náklady na tisk činí 35 Kč. Nepřehlédněte prosím, vložený informační letáček o záměrech s opravou kostela a jejím financováním.
·       Video a fotografie z 1. sv. přijímání jsou k vyzvednutí v kanceláři v úředních hodinách.
·       Setkání a adorace Čestné stráže se během prázdnin nebudou konat.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 7. 7. 2018. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 8.7. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše,

16:00 - 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·       Po dvouletém působení se s námi loučí otec Andrej Slodička a odchází do jiné farnosti. Kéž mu Pán svou milostí odplatí vše dobré, co vykonal v naší farnosti a naplňuje ho Duchem svatým v novém působišti. Upřímné P. Bůh zaplať za spolupráci.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: pouze do středy.
 
Neděle 8.7. 2018                                          14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:
Svibice nebude   Horní Žukov nebude  
Mosty nebude   Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky