DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA


Neděle 10.6. 2018      Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
     Sbírka na potřeby kostela a farnosti
                       
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
V 10:00 litanie k NSJ, zásvětná modlitba TE DEUM a požehnání – k tradičnímu průvodu před kostel zveme opět družičky s květinami

Odpoledne ve 14:30 bude pobožnost se svátostným požehnáním a pak farní den, na který jste všichni jste srdečně zváni.

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 
10. týden v mezidobí:
Pondělí Památka sv. Barnabáše, apoštola 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny, a druhů, mučedníků 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve    
Pátek: Sv. Víta, mučedníka 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie   DD Svibice- není mše sv.
·       Velmi prosíme hospodyňky, zda by mohly upečené buchty a koláče na farní den a donést dnes odpoledne na zahradu.
·       Animátoři karvinského děkanátu srdečně zvou děti ve věku 6 – 13 let na děkanátní výlet, který se uskuteční v sobotu 16. 6. 2018. Těšit se můžete na dobrodružnou cestu přírodou a skvělé zážitky. Informace na nástěnce, přihlášky, jsou vzadu v kostele na stolku. Nutno odevzdat do zítřka.
·       Ve čtvrtek 5.7. 2018 opět Město Český Těšín organizuje ve spolupráci se všemi křesťanskými církvemi v Českém Těšíně svátek Cyrila a Metoděje v parku Adama Sikory. Potřebujeme na pomoc dobrovolníky k již připravenému programu z Diecézního centra pro rodinu. Mohou být mladší i starší, tatínkové i maminky. Kdo by byl ochoten, přihlaste nebo informujte v sakristii.
·       V pondělí 2. července se uskuteční diecézní setkání dětí na Prašivé. V 10:45 hod. bude mše sv., pak výstup na Prašivou, kde následuje bohatý program. Více info na nástěnce nebo na internetu.
·       Pěší pouť do Frýdku se plánuje na 4.8. a na 11.8. pouť na Svatý Hostýn, informace jsou na nástěnce
·       Veškeré informace o pouti do Čenstochové i o dalších poutích, visí na nástěnce u kostela. Osobní informace a přihlašování v každou červnovou neděli v 11.30 v sálce pod farou.
·       Dnes se v Cieszynie koná pochod pro rodinu. Informace na nástěnce.
·       Společenství Obnovy v Duchu sv. Radost z Cieszyna zve zítra v 18:00 na mši sv. s modlitbami za uzdravení. Informace na nástěnce.
·       Příspěvky do farního časopisu „COR“. Zašlete redaktorům do 12.6.
·       Pobožnost k NSPJ je v měsíci červnu ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Intence do farního kostela na II. pololetí zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 17.6. 2018                                                       11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
9:00 Mše svatá se seniory, pak posezení v sálce.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky