DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Neděle 27.5. 2018                                   Slavnost Nejsvětější trojice
                       
Pořad bohoslužeb:                               
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

                       1. sv. přijímání 9:00 - česky a 10:30 - polsky
Odpoledne: 16:30 společná májová pobožnost s prvokomunikanty

 
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
 
8. týden v mezidobí:
Pondělí 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka Sv. Zdislavy    
Čtvrtek Svátek Navštívení P. Marie    
Pátek: Památka sv. Justina, mučedníka 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sobotní památka Panny Marie 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Chtěl bych velmi poděkovat organizátorům a všem, kteří přispěli k programu Noci kostelů.
·       Srdečně zveme všechny děti, které byly u 1. sv. přijímání na večerní mše svaté a májové pobožnosti s příběhem pro děti od úterý do pátku. Můžete přicházet slavnostně oblečeni jako v neděli, nebo v jiných svátečních šatech. Rovněž jste srdečně zváni k účasti na průvodu Božího Těla. Rodiče, vyžijte příležitosti a doprovázejte své děti.
·       Sbírka na Charitu vynesla 39.976,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Srdečně zveme na XXVIII.pěší pout do Częstochové, která se bude konat od 21.7.2018 do 26.7.2018. Přihlašujte se přednostně na webových stránkách (http://ppzaolzie.eu/), popřípadě osobně v každou červnovou neděli v 11.30 v sálce pod farou, kdy se rovněž přijímají přihlášky na autobusovou, cyklistickou pouť a rovněž k duchovní účasti. Bližší informace visí na nástěnce u kostela.
·       Duchovní obnova pro Apoštolát Margaretka a osoby, které se modlí za kněze, proběhne v měsíci září v obci Porszewice poblíž Łodže. Bližší informace na nástěnce.
·       Chystá se další číslo farního časopisu „COR“. Příspěvky možno posílat do 12.6. na uvedené emailové adresy (česky:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - p.Neruda, polsky:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. -pí Roszak)
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na zahradní setkání spojené s vaječinou ve čtvrtek 31 května, ve 14:00 hodin. V případě špatného počasí se sejdeme v sálce. Po večerní mši svaté bude adorace v Getsemanech.
·       Fatimský apoštolát zve ke společnému prožití 1. soboty 2. 5. 2018. Rozjímavý růženec ráno v 6:05 hod. polsky, odpoledne v 16:30 česky. Formační setkání členů je od 7:30 hod. v sálce pod farou.
·       V neděli 6.5. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden česky Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice  Čtvrtek:
·       Od pondělí 28.5. zapisujeme v kanceláři v úředních hodinách intence do farního kostela na II. pololetí
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 3.6. 2018                                      Slavnost Těla a Krve Páně
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky   9:00 a 17:30 česky
10:00 Průvod B. Těla, česko - polsky. Prosíme družičky, aby si přinesly květiny.
Filiálky:
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky