DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Neděle 13.5. 2018                           7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
           
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

                       9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky
 
Filiálky: 
       
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Týden po 7. neděli velikonoční: Před každou mší sv. je Novéna k Duchu Svatému
Pondělí Svátek sv. Matěje, apoštola 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:   Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech    
Čtvrtek      
Pátek: Sv. Jana I., papeže a mučedníka 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Sbírka na potřeby kostela a farnosti z minulé neděle činila 44.596,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY 2018, které organizuje Biskupství ostravsko-opavské, i náš chrám bude o víkendech otevřen k návštěvě a to o sobotách 9:30 – 16:30 a o nedělích 12:30 – 16:30.
·       V pondělí 14.5. v 16.30 hod. bude setkání pastoračních pracovníků farnosti v sálce pod farou. Prosím o účast všechny vedoucí.
·       Ve středu 16. května 2018 se v našem farním kostele bude konat Diecézní pouť charit. Pouť začne v 9:30 přivítáním a v 10:00 hod. bude mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský. Jste všichni srdečně zváni.
·       Tradiční farní vaječina se bude konat v pátek 18. 5. 2018 po večerní mši sv. na farní zahradě. Potřebné suroviny (zvláště vajíčka podle počtu osob, ostatní potraviny podle možností) a dobrou náladu vezměte s sebou.
·       Společenství chval a čtvrteční společenství srdečně zvou na „Bdění“ - mši svatou a adoraci se vzýváním Ducha Svatého v sobotu 19.5. 2018 od 19:30 hod. ve farním kostele.
·       V pátek 25.5. od 17:30 do 24:00 hod. opět proběhne i v našem městě akce NOC KOSTELŮ. Program visí na nástěnce, využijte této příležitosti k pozvání vašich nevěřících sousedů a přátel.
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden česky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 20.5. 2018                       Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
           Sbírka – na Diecézní charitu
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
9:00 mše se seniory
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota - pouť 9:00 hod. česko-polsky
      Koňákov 10:30 hod. polsky