DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 6. neděle velikonoční

Neděle 6.5. 2018                            6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na potřeby kostela a farnosti
 
Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  

První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky

Týden po 6. neděli velikonoční:
Pondělí   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Panny Marie, Prostřednice všech milostí 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa:      
Čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 9:00 DD Pohoda
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Nerea a Achilea, mučedníků 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Dnes v neděli 6.5. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.

·       Díky projektu OTEVŘENÉ CHRÁMY 2018, které organizuje Biskupství ostravsko-opavské, i náš chrám bude o víkendech otevřen k návštěvě a to o sobotách 9:30 – 16:30 a o nedělích 12:30 – 16:30.
·       V pondělí 14.5. v 16.30 hod. bude setkání pastoračních pracovníků farnosti.
·       Tradiční farní vaječina se bude konat v pátek 18. 5. 2018 po večerní mši sv. na farní zahradě. Potřebné suroviny (zvláště vajíčka podle počtu osob, ostatní potraviny podle možností) a dobrou náladu vezměte sebou.
·       Ve středu 16. května 2018 se v našem farním kostele bude konat Diecézní pouť charit. Pouť začne v 9:30 přivítáním a v 10:00 hod. bude mše svatá, kterou bude celebrovat Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.
·       11. diecézní setkání seniorů se bude konat v Ostravě, 29. 5. 2018. Hlavním tématem budou „Mezigenerační vztahy“, přednášet bude biskupský delegát pro pastoraci P. Mgr. Roman Kubín z brněnské diecéze. Dlalší informace ve vývěsce.
·       Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·       Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden polsky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·       Služby ve farní kanceláři: v pondělí 7.5. kancelář nebude, jinak jako obvykle.

Neděle 13.5. 2018                                            7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
           
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
9:00 mše s dětmi         11:45 křty česky
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky