DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 5. neděle velikonoční

Neděle 29.4. 2018                5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky
Týden po 5. neděli velikonoční:
Pondělí Sv. Zikunda, mučedníka 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Josefa, dělníka 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Pam. sv. Atanáše, biskupa a učitele církve    
Čtvrtek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů    
Pátek:   1. pátek, 16:00-17:00 adorace s možností sv. smíření, 18:30 adorace 9:00   DD Hrabinská-mše sv.  
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Třetí třinecký pochod pro život se koná 3. května od 16 hodin. Vycházet se bude od evangelického kostela u autobusového stanoviště v Třinci. Účastí můžete dát najevo váš postoj k životu a nenarozeným dětem.
·       V sobotu 5.května bude děkanátní pouť za duchovní povolání a obnovu rodin ve Starém Bohumíně, za účasti P. Jana Szkandery. V 17:00 začíná modlitba růžence a adorace, v 18:00 mše sv. Doprava po vlastní ose.
·       Předběžně oznamuji, že v pondělí 14.5. v 16.30 hod. bude setkání pastoračních pracovníků farnosti.
·       Otec Jan je do čtvrtka 3.5. na exerciciích, kontakt nebude možný ani na mobil nebo email. Se všemi záležitostmi se s důvěrou obracejte na ostatní přítomné na faře. Děkujeme za pochopení.
·       Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše zve na setkání do sálky pod farou ve čtvrtek 4. května v 15:30, pak na večerní mši svatou a adoraci v Getsemanech.
·       Na 1. sobotu tj. 5. 5. nebude formační setkání Fatimského apoštolátu, jen pravidelný program s modlitbou růžence ráno v 6:05 hod. polsky a v  16:30 hod. odpoledne česky. 
·       V neděli 6.5. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II.
·     Májové pobožnosti budou ve farním kostele ve všední dny po večerní mši sv.
·     Májové pobožnosti na filiálkách budou v 17:00 hod. a povedou je akolyté: - tento týden česky
Pondělí: H. Žukov   Úterý: Zp. Lhota a Mosty   Středa: Svibice   Pátek: Koňákov
·       Služby ve farní kanceláři: V pondělí 30.4. nebude.

Neděle 6.5. 2018                                                6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Sbírka na potřeby kostela a farnosti
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky