DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 4. neděle velikonoční

Neděle 22.4. 2018                        4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                   Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
Při mši sv. v 9:00 křty, mše sv. se seniory
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
 
Týden po 4. neděli velikonoční:
Pondělí Svátek sv. Vojtěcha 15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý: Sv. Jiří, mučedníka 16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Svátek sv. Marka, evangelisty    
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích Středního východu z minulé neděle vynesla 55.191,- Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zaplať.
·       REGIONÁLNÍ FATIMSKÉ ODPOLEDNE proběhne v neděli 22. 4. 2018 v našem kostele za účasti hostů z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začíná v 15.00 hodin modlitbou korunky v kostele, následuje beseda s dataprojekcí v sálce pod farou, růženec v kostele a mše svatá v 17:30 hod. za účasti hl. celebranta Mons. Pavla Dokládala. Program visí ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Všichni jste srdečně zváni.
·       Společenství chval a Čtvrteční společenství Vás velmi srdečně zvou na Večer s Božím slovem ve středu 25. dubna v 19 hodin v sálce pod farou.
·       Třetí třinecký pochod pro život se koná 3. května od 16 hodin. Vycházet se bude od evangelického kostela u autobusového stanoviště v Třinci. Účastí můžete dát najevo váš postoj k životu a nenarozeným dětem.
·       V sobotu 5.května bude děkanátní pouť za duchovní povolání a obnovu rodin ve Starém Bohumíně, za účasti P. Jana Szkandery. V 17:00 začíná modlitba růžence a adorace, v 18:00 mše sv. Přihlaste se do středy v sakristii, pokud bude dostatek zájemců objedná se autobus.
·       Předběžně oznamuji, že v pondělí 14.5. v 16.30 hod. bude setkání pastoračních pracovníků farnosti.
·       Otec Jan bude od středy 25.4. do čtvrtka 3.5. na exerciciích, kontakt nebude možný ani na mobil nebo email. Se všemi záležitostmi se s důvěrou obracejte na ostatní přítomné na faře. Děkujeme za pochopení.
·       Farnost Karviná zve na poutní zájezd po Severních Čechách, informace ve vývěsce.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 29.4. 2018                                            5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
         
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov - pouť 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky