DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 3. neděle velikonoční

Neděle 15.4. 2018                  3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
           
Sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích Střed. východu
 
Pořad bohoslužeb:                                
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

9:00 mše s dětmi   11:45 křty polsky
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky

Týden po 3. neděli velikonoční:
Pondělí   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Čtvrtek:   9:00 DD Pohoda
Pátek:   9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota: Sv. Anzelma, biskupa a učitele církve 15:00 DD Svibice- mše sv.
 
 
·       Vedoucí společenství Beta velmi děkují za štědrý příspěvek 11.300,- Kč na naše bratry sestry bez domova při příležitosti jejich křtu a 1. sv. přijímání. Bylo použito na dárky, křestní roušky, pohoštění a zbytek bude rozvážně využit na další jejich potřeby. Opravdu dárcům srdečné P. Bůh zplať
·       Společenství chval a čtvrteční společenství srdečně zvou na Večer chval ve středu 18. dubna v 19 hod. v kostele. Téma večeru je "Srdce chvály a milosrdenství. Chvály jsou místem setkání a modlitby, otevřené pro všechny.
·       REGIONÁLNÍ FATIMSKÉ ODPOLEDNE proběhne v neděli 22. 4. 2018 v našem kostele za účasti hostů z Českomoravské Fatimy v Koclířově. Program začíná v 15.00 hodin modlitbou korunky v kostele, následuje beseda s dataprojekcí v sálce pod farou, růženec v kostele a mše svatá v 17:30 hod. za účasti hl. celebranta Mons. Pavla Dokládala. Program visí ve vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Všichni jste srdečně zváni.
·       Bohoslovci a představení kněžského semináře zvou všechny ministranty na Ministrantský den do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, který se uskuteční v úterý 1. května 2018. Téma letošního dne je „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ po mši svaté s otcem biskupem je připravena zážitková hra. Prosíme rodiče, aby povzbudili své chlapce k účasti, kdyby se našel také ochotný tatínek jako doprovod, byli bychom velmi rádi. Je potřeba nahlásit se v sakristii do příští neděle 22. 4.
·       Chtěli bychom poděkovat všem brigádníkům, kteří přišli do exercičního domu na úklid a umývání oken. Srdečné P. Bůh zaplať za vaši službu.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
 
Neděle 22.4. 2018                                              4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                          Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 
Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
Při mši sv. v 9:00 křty.
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky