DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky 2. neděle velikonoční

Neděle 8.4. 2018                        2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                    BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  

Při mši sv. v 10:30 křty. První neděle v měsíci - celodenní adorace. V 17:00 požehnání

Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov 10:30 hod. polsky
Týden po 2. neděli velikonoční:
Pondělí:   Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, doporučený svátek 6:45 polsky 17:30 česky 15:30   DD Sokolovská-mše  
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka    
Pátek: Sv. Martina I., papeže a mučedníka 9:00 DD Hrabinská-mše sv.
Sobota:   15:00 DD Svibice- mše sv.
 
·       Sbírka na kněžský seminář z minulé neděle činila 63.834,- Kč, na opravu chrámů ve Svaté zemi 4.275,-Kč. Všem dárcům srdečné P. Bůh zplať.
·       V postničkách na naslouchadla pro neslyšící osvojené dítě jste darovali celkem 43.000,- Kč, ještě byla podána žádost na nadaci, naslouchadla budou stát 55.800, Kč. Na přání obdarovaných bude za dárce sloužena mše svatá. Srdečné P. Bůh zaplať za vaši štědrost a solidaritu.
·       V neděli 8.4. je celodenní adorace:
od 12:00
- Sekulární františkánský řád, pak formační setkání v sálce. 13:00 - 14:00 tichá adorace, 14:00 - 15:00 Fatimský apoštolát, 15:00 – 16:00 Čestná stráž Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, Od 16:00 do 17:00 adorace za rodiny a nenarozené děti s prosbou o přímluvu sv. Jana Pavla II. Během této adorace bude také modlitba rozjímání 14-ti zastavení tzv. Cesty Světla – událostí po vzkříšení.

·       V pondělí 9.4. o slavnosti Zvěstování Páně bude v 17:30 v kostele, sloužená mše sv. za nenarozené děti a ochranu lidského života. Bude možnost přihlásit se k duchovní adopci počatého dítěte. Také při této mši svaté bude slavnost kdy 3 bratři a sestry bez domova budou pokřtěni a 2 přistoupí k 1. sv. přijímání.
·       V exercičním domě se bude konat příští týden úklid, prosíme ochotné brigádníky o pomoc k mytí všech oken v pátek od 15:00 hod. a v sobotu od 8:00. hod. Kdo by mohl přijít, zapište se prosím, v sakristii. Předem velmi děkujeme.
·       Společenství Zacheus srdečně zve na bdění v Jablunkově u sester alžbětinek v sobotu 14.4. 2018 od 18:30 hod.
·       Služby ve farní kanceláři: jako obvykle.
 
Neděle 15.4. 2018                                            3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
           
Sbírka na podporu repatriace migrantů v zemích Střed. východu
 
Pořad bohoslužeb
Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky

9:00 mše s dětmi   11:45 křty polsky
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky