DP_1 DP_8 DP_3 DP_7 DP_5 DP_4 DP_6

Farní kancelář

Ve farní kanceláři jsme přítomni:

Po   8:00 – 10:00
Út          -----
St    8:00 – 10:00 a 15:30 – 17:00
Čt          -----
Pá   7:30 – 10:00 a 15:30 – 16:30
Změny - viz ohlášky

V naléhavých případech - pomazání nemocných, pohřeb apod., můžete přijít kdykoli, nebo se obracejte přímo na kněze na jejich tel.čísla.

Ohlášky KVĚTNÁ NEDĚLE

Neděle 25. 3. 2018              KVĚTNÁ NEDĚLE

Pořad bohoslužeb:
Farní kostel:   7:30 a 10:30 polsky 9:00 a 17:30 česky  
Při mších sv. průvod s ratolestmi
11:30 Lamentce, 11:45 Skrutinium před křtem              Odpoledne: 16:30 Křížová cesta – česky
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. česky Horní Žukov 7:30 hod. polsky
Mosty   8:20 kř. cesta 9:00 hod. polsky Zpupná Lhota 9:00 hod. česky
      Koňákov   9:45 kř. cesta 10:30 hod. polsky
Svatý. týden:
Pondělí:   15:30 DD Sokolovská-mše
Úterý:   16:00 Návštěvy v nemocnici
Středa: 16:45 Kř. cesta -   polsky 16:30 Svibice kř. cesta, polsky
Čtvrtek: 17:30 Mše sv. na památku večeře Páně 19:00-20:00 Adorace ČSNSPJ
Pátek:   7:00 kř. cesta ČSNSPJ, 17:30 Velkopáteční obřady Den přísného postu   DD Hrabinská-mše sv. není
Sobota:   8:00 Adorace mladých         9:00 Žehnání pokrmů       20:00 Velikonoční Vigílie   DD Svibice- mše sv. není  
 
·       Příležitost ke sv. smíření: dnes 16:30 – 18:30                        při mších svatých pondělí – středa;
                                           ve čtvrtek 19:00- 20:00                 v pátek i v sobotu v čase 7:00 – 10:00.
Na Zelený čtvrtek dopoledne se nezpovídá, kněží slaví svůj svátek spolu s biskupem v katedrále v 9:00 hod, kde jste srdečně zváni!
·       Dnes jeTradiční Velikonoční Misijní jarmark Výtěžek putuje na konto Papežského misijního díla. 
·       Vyšel občasník COR s rozpisem bohoslužeb i příležitostí ke svátosti smíření ve Svatém týdnu. Náklady na tisk činí 35 Kč. Sledujte také nástěnky a webové stránky.
·       Dary do pokladničky u Božího hrobu jsou určeny na opravy chrámů ve svaté zemi.
·       Postní pokladničky mohou děti přinést v obětním průvodu na Zelený čtvrtek. Výtěžek je určen na koupi sluchátek pro postižené osvojené dítě. Všem srdečné Pán Bůh zaplať za tuto postní podporu.
·       Milí farníci, každé pondělí se pravidelně scházejí na duchovním společenství naši bratři a sestry bez domova, z nichž někteří budou pokřtěni a přistoupí k 1. sv. přijímání proto se na vás obracíme s prosbou o dobrovolný příspěvek na uspořádání této slavnosti – drobné dárky a pohoštění. Příspěvek je možné odevzdat do pokladničky v sakristii. Podrobnější informace jsou uvedeny na letáčcích umístěných vzadu na stolku. Při té příležitosti také vybízím, abyste v žádném případě nepřispívali těm kteří žebrají před kostelem nebo dokonce uvnitř. Je ověřeno, že tito lidé už více krát odmítli opravdovou pomoc, jde jim jen o lehké nabytí peněz oklamáním důvěřivých lidí.
·       Společenství chval zve ke společné modlitbě za naši farnost a za farní a exerciční dům ve středu 28.3. v 19:00 hod. v kapli exercičního domu. Společně prosme abychom poznali a uskutečnili Boží záměry.
·       Velikonoční paškálky možno koupit v kanceláři.
·       Dobročinná organizace ADRA hledá nové dobrovolníky k návštěvám u seniorů v Domovech důchodců v Českém Těšíně. Bližší informace ve vývěsce.
·       Jste srdečně zváni na koncert duchovní varhanní hudby v provedení Krzysztofa Ostrowského, který se uskuteční dnes na květnou neděli v 18:45 v našem kostele. Na programu jsou skladby J.S.Bacha, H.Finzenhagena a Surzyńského
·       Služby ve farní kanceláři: o velikonočních svátcích nebudou.
 
Neděle 1.4. 2018                                     Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Velikonoční sbírka na kněžský seminář             hOD bOŽÍ vELIKONOČNÍ

Pořad bohoslužeb:                                  Farní kostel:   7:30 a 9:00 česky   10:30 a 17:30 polsky
 
Filiálky:         
Svibice 7:30 hod. polsky Horní Žukov 7:30 hod. česky
Mosty 9:00 hod. česky Zpupná Lhota 9:00 hod. polsky
      Koňákov 10:30 hod. česky